En tråd vandrer videre

Utstilling, en tråd mange teknikker, Jøa

 

Vår vandreutstilling “En tråd – mange teknikker” er nå satt opp på Fyret Flerbrukshus på Jøa i Fosnes kommune. Dette er en utstilling som vi har laget tekstene til, og som vi supplerer med lokale gjenstander. Utstillingen ble satt opp første gang i Overhalla, men planen er å vise den i alle våre medlemskommuner.

Denne typen utstillingskonsept er noe vi jobber en del med. Vi lager generelle tekster rundt et tema, og bruker gjenstander fra de lokale museene når vi setter den opp. Dette gjør det både lettere for oss å frakte utstillingen, samt at utstillingen alltid blir forskjellig avhengig av hva det lokalet museet har av gjenstander. Noen ganger må vi også fri til lokalbefolkningen for å supplere enkeltgjenstander som vi ønsker å ha med.

Utstilling, en tråd mange teknikker, Jøa

Det kan være krevende å sette opp utstillingen når vi ikke vet på forhånd nøyaktig hvilke gjenstander og tekstiler vi har tilgjengelig. I tillegg er det ofte utfordringer knyttet opp mot selve opphengingen. Fyret Flerbrukshus er et flunkende nytt anlegg der vi ikke hadde mulighet til å spikre i veggene. Dermed ble hele utstillingen hengt fra taket. Heldigvis er plakatrammene med tekst ganske lette. Andre steder setter vi opp en utstilling i et antikvarisk bygg, og dermed gjelder de samme utfordringene. I disse byggene kan det i tillegg være utfordringer med lav takhøyde, slik at for eksempel  bruk av roll-ups kan bli vanskelig.

Utstilling, en tråd mange teknikker, Jøa

Dette er heller ikke store utstillinger. På Jøa ble utstillingen satt opp på et området som målte hele 5,5m². Andre steder har vi litt mer plass tilgjengelig, men det er sjeldent at vi har et hvitmalt kvadratisk eller rektangulært rom å forholde oss til. Men det er dette som gjør vår jobb så spennende; vi kan sette opp den samme utstillingen fem ganger, og hver gang blir den helt forskjellig.