Fagdag Ferdselsveier og Interreg-prosjekt

jernbanetog som er parkert på en bru over en elv

Museet Midt er med i Interreg-prosjekter “Verdier lang vegen“, som handler om å bruke kulturarven som ressurs for blant annet stedsutvikling. Vår del i prosjektet har fokus på Ferdselveier. I den forbindelse arrangerte vi en Fagdag for våre kulturledere i Namdalen om tilrettelegging og formidling av ferdselsveier. Passende nok holdt vi fagdagen på Namsen Salmon…

Les mer

Gjenbruk av en utstilling

en vegg med et bilde av en garnbøter og gjenstander

På Flatanger Bygdemuseum ble det laget en temporærutstilling om fiskeri i fjor. Fra starten av var planen at denne utstillingen skulle gjenbrukes i uthuset på museet. Venneforeningen er i gang med å lage årets utstilling, og dermed startet vi arbeidet med å flytte inn i uthuset. Det første som måtte gjøres var å tømme rommet…

Les mer