Museet Midt IKS fikk i 2012 seks nye eierkommuner, og eies i dag av Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Vikna kommune, Namsos kommune, Overhalla kommune, Grong kommune, Namsskogan kommune, Lierne kommune, Fosnes kommune og Nærøy kommune. De seks sistnevnte kommunene ble samlet i avdeling Bygdesamlinger, som fra 2018 er gjort om til Distriktsseksjonen.

Forslag grønn2

Museet Midt ved Distriktsseksjonen har ansvaret for å bistå de seks kommunene med å utvikle sine museale virksomheter. Disse kommunene ligger spredt rundt i Namdalen, og har alle sine utfordringer på museumsfeltet. Felles for disse eierkommunene er at de alle har museer/samlinger uten bemanning. Museet Midt har ansatt to distriktskonservatorer som jobber i seksjonen.

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og jobber tett med kommunenes kultursjefer. De rådgir og bistår kommunene i arbeidet med å ta vare på bydgdemuseene i kommunens eie og legge til rette for aktivitet på anleggene. De hjelper også til med opplæring for de mange frivillige som holder liv i bygdemuseene.

 

Kontaktinformasjon:

Ansattbilde Stine                                              therese-dsc02016

Stine Bjørntvedt                                                            Therese Danielsen

stine.bjorntvedt(at)museetmidt.no                       therese.danielsen(at)museetmidt.no

+47 48 88 00 49                                                            +47 48 88 00 44