Ull og håndarbeidsteknikker

Målgruppe: Mellomskoletrinnet

Varighet: 3,5 – 5t.

Innendørs og utendørs.

    

I dette formidlingsopplegget vil elevene bli kjent med nettopp ull, ullas egenskaper og kvaliteter. De vil også lære ulike teknikker til bearbeiding av ull og bruksområde. Med dette tilbudet får elevene forståelse for tilvirkingsprosessen av tekstiler og den historiske betydningen håndbåren kunnskap.

Læringsmål:

 • Ullas egenskaper og kvaliteter.
 • Bearbeidingsteknikker og bruksområder.
 • Forholdet mellom fortid og nåtid.
 • Immateriell kultur – håndbåren kunnskap.
 • Samspill, refleksjon, læring og mestring.

Opplegget har vært gjennomført i Grong, Namsskogan, Overhalla, Fosnes og Lierne.

Den lille arkeologen

Målgruppe: Småskoletrinnet

Varighet: 1 . 1,5t

Innendørs og utendørs.

   

Dette formidlingsopplegget handler om det å være arkeolog og det å undersøke hvordan folk som levde før oss hadde det. Gjennom tilbudet får elevene lære seg å bruke arkeologens arbeidsmetoder, blant annet ved selv å grave i tilrettelagte områder på jakt etter gjenstander. Opplegget tar også for seg hvordan historie og forhistorie formidles og lar elevene være kunnskapsprodusenter.

Læringsmål:

 • Arkeologiske arbeidsmetoder og prinsipper: Det nederste er det eldste.
 • Forholdet mellom fortid og nåtid.
 • Nedbryting av materiale, forbruk og bevissthet rundt miljøet.
 • Kildesortering og hvorfor kildesortering er viktig.
 • Kunnskapsproduksjon: Tingene rundt oss forteller en historie og hvordan bidrar vi til å skape historien gjennom vår egen tolkning.
 • Samspill, samtale og refleksjon.

Opplegget har vært gjennomført i Nærøy,Fosnes, Namsskogan, Overhalla og Lierne.

Vikingliv

Målgruppe: Mellomtrinnet

Varighet: 2,5 – 3t

Utendørs

  

I formidlingsopplegget Vikingliv kles elevene opp som vikinger og får kunnskap om vikingens samfunn, dagligliv og religion gjennom aktiv deltakelse og visualisering. Opplegget gjennomføres i historiske omgivelser, hvor kulturminner benyttes som virkemidler i formidlingen. I løpet av opplegget vil elevene få økt forståelse for bl.a. kulturminner, vikingens dagligliv, lek, runekunst samt trosforestillinger og riter.

Læringsmål:

 • Kulturminnene rundt oss forteller en historie, vi bidrar til å skape historie gjennom vår egen tolkning.
 • Forholdet mellom fortid og nåtid.
 • Jernalder, spesielt vikingtid.
 • Samfunn, dagligliv og tro i vikingtid.
 • Norrøn tro og religion.
 • Samspill, samtale og refleksjon.

Opplegget har vært gjennomført i Nærøy og i Fosnes.

Jul i gamle dager

Målgruppe: Førskolen

Varighet: 1,5t

Innendørs

 

I dette formidlingsopplegget blir barna kjent med noen av de gamle tradisjonene og folketro knyttet til julen gjennom et rollespill der de selv er aktive deltakere med oppgaver og lek. Opplegget gjennomføres på kommunes bygdemuseum, gjerne rundt overgangen november – desember.

Læringsmål:

 • Livet på gården i gamle dager og betydning av handlingsbåren kunnskap.
 • Gamle tradisjoner og skikker, samtidig bevisstgjøring på egne tradisjoner og skikker.
 • Folketro og myter.
 • Forholdet fortid og nåtid.
 • Samspill og refleksjon.