Årsrapport 2017

Innledende ord

Museet Midt, avd. Bygdesamlinger ble i 2017 gjort om til Distriktsseksjonen. Dette er først og fremst et organisatorisk grep, på grunnlag av dagens arbeidsoppgaver og fremtidige kommunestrukturer. Seksjonen omfatter fortsatt to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Den ene av distriktskonservatorene har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, mens den andre har kontorplass på Kystmuseet Norveg i Rørvik. Fra 1.august fikk Therese Danielsen innvilget permisjon 20% for ett år.

Avdelingen har holdt seg innenfor budsjettrammen for 2017.

 

Felles

Forvaltning/strategisk/administrativt

 • Revidert strategipapirene og oppdatert av fremdriftsplan.
 • Utviklet virksomhetsplan.
 • Møter med Com.Rev i forbindelse med deres gjennomgang av fylkets eierselskaper.

Forskning

 • Forskning har ikke vært en prioritert oppgave, men har ligget som bakgrunn for det meste at utstillingsarbeid og skoleopplegg.

Forvaltning/ samling

 • Oppfølging av kulturminneplanarbeidet med møtevirksomhet og samlinger i de aktuelle kommuner og med fylkeskommune.
 • Deltatt på internkurs i gjenstandsfotografering.
 • Organisert og deltatt på kurs i kulturminnesøk med Riksantikvaren.
 • Organisert og gjennomført taktekkingskurs i samarbeid med Namdalsmuseet.
 • Nabobesøk til Egge Museum med befaring av magasiner og utstillinger.
 • Utarbeidet skjema for kontrollregistrering av SEFRAK.

Formidling

 • Møtevirksomhet om samarbeidsprosjekter i regi av seksjonsleder for formidling.
 • Bistått Kunstmuseet med skoleopplegg under Skreifestival, og avholdt kunstverksted.
 • Bistått Kystmuseet i oppsetting og formidling av utstillingen «Reindrift på Namdalskysten» på Norveg.
 • Deltatt i prosjekt om Salmodikon i samarbeid med Kunstmuseet og Spillum Dampsag.
 • Utarbeidet nye undervisningsopplegg og lærerveiledninger tilpasset barn og unge i barnehage og grunnskoler.
 • Deltakelse på Familiedagen på Sagbruksmuseet med arkeologisk utgraving for barna.
 • Møte med formidlere fra Egge Museum og Stiklestad for å utveksle formidlingsideer.

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, årsrapporter, månedsrapporter, nyhetsbrev, opprettelse av løsninger for dokumentdeling osv.
 • Gjennomført årets Høstmøte, denne gang på Fru Opdal i Overhalla.
 • Deltatt på Høstmøtet til Riksantikvaren i Bergen.

 

Fosnes

 • Gjennomført befaring av Salsnessteinen med Lars Forseth (NTFK) og Helle Stuedal (SNK). Planen for tildekking av steinen, som ikke ble gjennomført.
 • Deltakelse på en kveld med gjenstandsregistrering på bygdetunet.
 • Holdt kurs i Kulturminnesøk med befaring.
 • Gjennomført kontrollregistrering av SEFRAK, 2 dager.
 • Gjennomført skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småtrinnet på Jøa.
 • Møte med ordfører, rådmann, kultursjef og direktør gjennomført.
 • Møte med arbeidsgruppen for kulturminneplanarbeidet. Bistått med utvelgelse av tema til planen.

 

Grong

 • Gjennomført ”En dag på museum”- et opplegg om museum, ull og foredling av ull for 4. klasse.
 • Låven – laget utstillingsplan, ryddet og sortert og begynt på en magasinutstilling.
 • Gjenstandsregistreringskurs gjennomført.
 • Bistått i søknadsskriving om Namsenbåter ved Grong Bygdemuseum.

 

Lierne

 • Hatt møte med kultursjef, kulturleder og museumsstyret om venneforening.
 • Befaring i forbindelse med en rivingssak i Sørli sammen med håndverker Odd Meldal.
 • Deltakelse på kick-off for venneforeningen i Sørli og Nordli.
 • Kontrollregistrering av SEFRAK, tre dager, med etterarbeid.
 • Taktekkingskurs gjennomført med deltakelse fra Lierne.
 • Befaring av Oternessundet og utarbeidelse av skjøtselsråd.
 • Møte med ordfører, rådmann, oppvekst- og kultursjef, kulturleder og direktør gjennomført.

 

Namsskogan

 • Protokollføring, merking, avfotografering og pakking av gjenstander ved bygdetunet i Namsskogan.
 • Registrering av gjenstander i Primus.
 • Møte med ordfører, kultursjef og direktør gjennomført.

 

Nærøy

 • Befart et gravfelt på Ottersøy med Nærøy historielag og Nærøy kommune. Notat om gravfeltet skrevet.
 • Befaring av gammelbanken og gjenstandsutstillingen.
 • Utstillingen «Reindrift på Namdalskysten» ble satt opp på biblioteket på Kolvereid.
 • Møte med ordfører, rådmann og kultursjef gjennomført.

 

Overhalla

 • Strømhyldensamlingen – møter med utvalget, gjennomgang av samlingen.
 • Møter med arbeidsgruppa for kulturminneplanen. Bistått med utvelgelse av tema til planen.
 • «En tråd -mange teknikker», en utstilling håndarbeid med utgangspunkt i Strømhyldensamlingen satt opp i september. Deltakelse på åpningen under Markens grøde.
 • To skoleopplegg om ull gjennomført for 5.klassinger på Mølla.
 • Kurs i kulturminnesøk og befaring.
 • Notat om investeringsbehov knyttet til pakking av tekstiler.
 • Møte med ordfører, rådmann, kultursjef og direktør gjennomført.

 

Kommentar/oppsummering

 • 2017 ble et veldig aktivt år, med mange dager ute i feltet i forbindelse med befaringer, gjenstandsregistrering, kursholding og kontrollregistrering osv.
 • Seksjonen har fulgt opp arbeidet med kulturminneplaner gjennom deltakelse på møter og seminarer med kommuner og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Arbeidet med kulturminneplaner vil også prege kommende år.
 • Seksjonen har utviklet kontrollregistreringsskjema for SEFRAK, som er benyttet i flere kommuner.
 • Seksjonen har utviklet nye formidlingsopplegg med lærerveiledninger for barn og unge. De vil bli testet i løpet av 2018.
 • Seksjonen har gjennomført opplæring i registrering av gjenstander både digitalt (Primus) og ikke-digitalt (registreringskort) i løpet av året. Arbeidet med museenes samlinger vil bli løftet frem i de kommende år.
 • Høsten og vinteren 2017 ble det gjennomført møte med ordførere, rådmenn, kultursjefer og vår nye direktør. Det har ikke vært gjennomført slike møter siden oppstarten i 2013. Møter i Grong blir gjennomført i januar 2018.