Årsrapport 2018

Innledende ord

Distriktsseksjonen omfatter to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Den ene av distriktskonservatorene har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, mens den andre har kontorplass på Kystmuseet Norveg i Rørvik. Therese Danielsen har fått innvilget permisjon 20% for ett år til.

Seksjonen har begynt arbeidet med å se på fremtidig strukturering i møte med nye kommunesammensetninger, men arbeidet har ikke gitt noen konkrete utslag.

Seksjonen har holdt seg godt innenfor budsjettrammen for 2018.

 

Felles

Forvaltning/strategisk/administrativt

 • Revidert strategipapirene og oppdatert av fremdriftsplan
 • Utviklet virksomhetsplan
 • Deltakelse på ledergruppemøter internt i Museet Midt

Forskning

 • Forskning har ikke vært en prioritert oppgave, men har ligget som bakgrunn for det meste at utstillingsarbeid og skoleopplegg
 • Publisert to mindre artikler: Overhalla historielags meldingsblad om tekstilene i Strømhyldensamlingen og Nordiska Psalmodikonförbundets blad «Psalmodika» om salmodikon-prosjektet vårt
 • Jevnlige innlegg på bloggen om våre utstillinger og prosjekter

Forvaltning/samling

 • Opprettet sider på Digitalt Museum for fire av kommunene
 • Kursing i PRIMUS og oppfølging av registreringsgrupper
 • Kartlegging av magasinbehov

Forvaltning/bygningsvern

 • Gjennomført bygg-teknisk vurdering av aktuelle bygg i alle våre kommuner
 • Laget rapporter med prioriterte tiltakslister basert på befaringene

Formidling

 • Møtevirksomhet om samarbeidsprosjekter i regi av seksjonsleder for formidling
 • Deltakelse på Skreifestivalen, skoleopplegg om kystkultur
 • Gjennomføring av fellesprosjektet «Salmodikon» sammen med andre avdelinger i Museet Midt.
 • Produsert utstillingen «En streng – mye musikk» om salmodikon og siter-instrumenter
 • Produsert skoleopplegget «Vikingliv» for mellomskoletrinnet
 • Deltakelse på Familiedagen på Sagbruksmuseet med runepinner
 • Møte med formidlere fra Egge Museum og Stiklestad for å utveksle formidlingsideer og temporære utstillinger
 • Samarbeidet med Namdalsmuseet om utstilling under årets Melamartna
 • Produsert utstillingen «Det sanselige 1700-tallet».

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, årsrapporter, månedsrapporter, nyhetsbrev, opprettelse av løsninger for dokumentdeling osv.
 • Gjennomført årets Høstmøte, denne gang på Grong Gård i Grong
 • Deltatt på det nasjonale museumsmøte i Mosjøen i regi av Norges Museumsforbund
 • Møtevirksomhet opp mot aktuelle kommuner i forhold til fremtidig innlemmelse i seksjonen

 

Fosnes

 • Gjennomført bygg-teknisk befaring av bygdemuseet i samarbeid med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet
 • Satt opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Fyret flerbrukshus på Jøa
 • Gjennomført skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for mellomtrinnet på Jøa
 • Oppfølging av Salsnessteinen

 

Grong

 • Møte med ordfører, rådmann, miljørådgiver og direktør gjennomført
 • Gjennomført bygg-teknisk befaring av bygdemuseet i samarbeid med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet
 • Gjennomført skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» på bygdemuseet for 4. klasse ved Grong og Harran
 • Låven – produksjon av tekster og ferdigstilling av magasinutstillingen. Håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet har bistått med snekkerarbeid ved behov
 • Kurs i Primus for registreringsgruppen

 

Lierne

 • Kontrollregistrering av SEFRAK
 • Oppfølging av kulturminneplanarbeidet, deltakelse på møter med arbeids/ressursgruppe
 • Gjennomført bygg-teknisk befaring av begge bygdemuseene i samarbeid med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet
 • Satt opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek
 • Gjennomført skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for mellomskoletrinnet ved Sørli skole
 • Aktivisering av gjenstandsgruppen i venneforeningen for Sørli Museum i forbindelse med utstillingen «En tråd – mange teknikker»
 • Kurs i PRIMUS og oppfølging av registreringsarbeid

 

Namsskogan

 • Gjennomført bygg-teknisk befaring av gamle Bjørhusdal skole- og kapell i samarbeid med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet
 • Protokollføring, merking, avfotografering og pakking av gjenstander ved bygdetunet i Namsskogan
 • Befaring av Frøyningen, Admiral House, Tunnsjødammen og Millavassdammen
 • Befaring i Skorovass og møter angående fremtidige planer for utstilling
 • Registrering av gjenstander i Primus
 • Satt opp utstillingen «En streng – mye musikk» på Namsskogan Omsorgssenter

 

Nærøy

 • Gjennomføring av «Vikingliv» på Kjetilhaugen på Abelvær
 • Opplæring i fotoskanning og oppfølging av historielaget og fotoklubben på Kolvereid
 • Gjennomført bygg-teknisk befaring av Konstansehuset på Måneset i samarbeid med håndverker Odd Meldal fra Namdalsmuseet

 

Overhalla

 • Deltakelser på møter i forbindelse med ferdigstillelsen av kulturminneplanarbeidet
 • Strømhyldensamlingen – Oppfølging av registreringsarbeidet
 • Utviklet plan for 2etg i Haugum Mølle basert på møter med kommunen, Strømhyldenutvalget og historielaget
 • Satt opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» under årets Melamartna

 

Kommentar/oppsummering

 • 2018 ble et veldig aktivt år, med mange dager ute i feltet i forbindelse med befaringer, gjenstandsregistrering, kursholding og kontrollregistrering osv
 • Seksjonen har produsert to nye vandreutstillinger, en ny basisutstilling og et nytt skoleopplegg i år
 • De bygg-tekniske gjennomgangene vil utgjøre grunnlaget for det videre arbeidet med bygningsvern i seksjonen