Årsrapport 2019

Innledende ord

Kommunene Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy og Overhalla ble med i Museet Midt IKS i 2012. Distriktsseksjonen ble opprettet for å ivareta museets oppgaver ovenfor disse minoritetseierkommunene. Seksjonen omfatter to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene. Den ene av distriktskonservatorene har kontorplass på Namdalsmuseet i Namsos, mens den andre har kontorplass på Kystmuseet Norveg i Rørvik. Therese Danielsen har fått innvilget permisjon 20% for ett år til.

Seksjonen har holdt seg innenfor budsjettrammen for 2019.

 

Felles

Administrativt

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, årsrapporter, nyhetsbrev, osv
 • Revidert strategipapirene og oppdatering av fremdriftsplan
 • Utviklet virksomhetsplan
 • Gjennomført årets Høstmøte, denne gang på Oppgård i Kvelia i Lierne
 • Møtevirksomhet opp mot nye eierkommuner i forhold til fremtidig innlemmelse i seksjonen
 • Deltakelse på fagforummøter internt i Museet Midt
 • Deltakelse i fellesprosjekter i Museet Midt, eks. Tokt og basisutstillingen ved det nye besøkssenteret på Spillum

 

Forskning

 • Forskning er bakgrunn for det meste av utstillingsarbeid og skoleopplegg
 • Under arbeid med basisutstillingen om Bjørhusdal gamle skole og kapell har det blitt gjennomført en rekke kildeinnsamlinger bl.a. intervjuer og arkivmateriale fra Interkommunalt Arkiv i Trondheim
 • Kildeinnsamling i forbindelse med temautstilling om lokal musikkhistorie i Overhalla
 • Jevnlige innlegg på bloggen om våre utstillinger og prosjekter

 

Forvaltning/samling

 • Kursing i PRIMUS og oppfølging av registreringsgrupper
 • Gjennomført sikringsgjennomgang som så på utfordringer knyttet til brann, klima og tyveri.
 • Utarbeidelse av sikringsplaner med tiltak.

 

Forvaltning/bygningsvern

 • Iverksatt kompetansehevende kurs i taktekking med skifer ved Grong Bygdamuseum

 

Formidling

 • Møte med formidlere fra Egge Museum og Stiklestad for å utveksle formidlingsideer og temporære utstillinger
 • Samarbeid med fotograf i produksjon av fotoutstillingen “Skorovatn - Arbeiderboligene på Myra”, en fotoutstilling med fokus på arkitekturdetaljer ved bebyggelsen i tilknytting gruvemiljøet i Skorovatn

 

Fosnes

 • Bistått kommunen med rådgiving opp mot ferdigstilling av kulturminneplan
 • Befart Vognbua på bygdemuseet og utarbeidet en utviklingsplan for en magasinutstilling
 • Gjennomført samlingsgjennomgang og utarbeidet sikringsplan med forslag til tiltak
 • Satt opp utstillingen «En streng – mye musikk» på Fyret flerbrukshus på Jøa
 • Gjennomført skoleopplegget «Vikingliv» for mellomtrinnet ved Jøa skole på Jernaldergården på Tranås i samarbeid med Jan Trånas
 • Salsnessteinen; bistått Lars Forseth med spriting og tildekking av helleristningssteinen med mål om å fjerne mose og lav.
 • Gjennomført avslutningsmøte med kommunen og utarbeidet avslutningsrapport

 

Grong

 • Gjennomført samlingsgjennomgang og utarbeidet sikringsplan
 • Gjennomført kurs i taktekking med skifer i samarbeid med museumslaget og håndverkere Odd Meldal og Per Ivar Sørensen fra Museet Midt
 • Gjennomført skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for 4.klasse ved Grong og Harran skole
 • Bistått i søknadsprosessen rundt båtbyggerverkstedet
 • Satt opp utstillingen «Så sang de den døde ut» i Ferjemannstu. Utstillingen ble lånt inn fra Egge Museum

 

Lierne

 • Gjennomført kontrollregistrering av SEFRAK i to kretser
 • Gjennomført samlingsgjennomgang og utarbeidet sikringsplan
 • Satt opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli
 • Gjennomført skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Sørli skole
 • Veiledet kommunen i arbeidet med kulturminneplan
 • Oppfølging av registreringsarbeid i PRIMUS

 

Namsskogan

 • Befart Skorovatn sammen med innleid fotograf, gjennomført møter angående planer for utstilling
 • Satt opp utstillingen «Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra» på Namsskogan Legesenter
 • Gjennomført intervjuer med tidligere elever ved Bjørhusdal gamle skole og kapell
 • Gjennomført innsamling av arkivmateriale om Bjørhusdal gamle skole og kapell ved Interkommunalt Arkiv i Trondheim
 • Gjennomført skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Namsskogan og Trones skole

 

Nærøy

 • Satt opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på biblioteket på Kolvereid i nært samarbeid med Nærøy Husflidslag
 • Gjennomført skoleopplegget «Vikingliv» for mellomskoletrinnet ved Kolvereid skole på Kjetilhaugen på Abelvær
 • Gjennomført samlingsgjennomgang av gjenstandssamlingen i Gammelbanken på Kolvereid og utarbeidet sikringsplan med forslag til tiltak
 • Ryddet opp i eierforhold rundt gjenstandssamlingen
 • Gjennomført avslutningsmøte med kommunen og utarbeidet avslutningsrapport

 

Overhalla

 • Strømhyldensamlingen – Oppfølging av registreringsarbeidet
 • Satt opp utstillingen «En streng – mye musikk» på Haugum Mølle, samt laget en ny temautstilling om lokal musikkhistorie
 • Bistått historielaget med å sette opp utstillingen om Helge Grande på Haugum Mølle
 • Gjennomført skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Hunn skole

 

Kommentar/oppsummering

 • 2019 ble et veldig aktivt år, med mange dager ute i feltet i forbindelse med møtevirksomhet, befaringer, gjenstandsregistrering, kurs, kildeinnsamling mm
 • Seksjonen har produsert en ny vandreutstilling og en temautstilling i år
 • Med de nye samlingsplanene har vi mulighet til å arbeide strategisk og planmessig med sikring av samlingene i seksjonen
 • Vi har hatt en prosess opp mot de nye minoritetseierkommunene i 2019, og innen årsskiftet fikk vi samlet hele Namdalen i museet.