Årsrapport 2013

Innledende ord

I 2012 ble 6 kommuner i Namdalen medeiere i Museet Midt IKS, Fosnes, Grong, Lierne, Namsskogan, Nærøy og Overhalla. For å ivareta museets forpliktelser overfor de 6 nye medeierkommunene, ble det bestemt å ansette to distriktskonservatorer. Ansettelsesprosessen begynte i 2012, og resulterte i at begge stillinger ble besatt i 2013.

De 6 nye medeierkommunene ble fattet sammen i avdeling bygdesamlinger. Museet Midt, avd. bygdesamlinger, omfatter per dags dato to faste heltidsstillinger, distriktskonservatorene.

Det ble satt opp et foreløpig budsjett for 2013. Siden avdelingen og stillingene er nye, regnes med at budsjettet vil måtte tilpasses litt etter en prøveperiode. Avdelingen har holdt seg innenfor rammen, og går ut året 2013 med en liten pluss.

 

Felles

Forvaltning/ strategisk / administrativt

 • Bli kjent møter og befaringer i alle kommuner
 • Utvikling av hjemmesider for avdeling bygdesamlinger under museets nye hjemmesider

Forvaltning/ samling

 • Innføring i Primus, del 1; i februar
 • Geir Grøtan jobber med overføring av registreringer fra Regmus til Primus, og få på plass brukere for de kommunene som trenger det.
 • Utarbeidelse av heftet ”Bygningsvern og samlingsforvaltning – noen tips og råd”

Formidling

 • Start arbeidet med prosjekt vandreutstilling 2014
 • Start arbeid med skoleopplegg på reise
 • Guidekurs ble gjennomført i juni

 

Administrasjon

 • Daglig drift, budsjettoppfølging, rapportering, osv er vi à jour med
 • Høstmøte gjennomført i oktober i Grong, med tema strategi og veien videre

 

Fosnes

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Befaring på bygdemuseum mht samling og formidling; utarbeidelse av rapport
 • Befaring og møter jernaldergården angående utvikling av formidlingstilbud
 • Møte med kommunen og museumsstyret angående rapporten og utvikling av bygdemuseet

 

Grong

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Befaringer og rapport mht restaurering av Bergsmolåna og fornying av utstilling
 • Bergsmolåna; restaurering og fornying av utstilling

 

Lierne

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Rådgivning angående vedlikeholdsplan
 • September: teknisk befaring mht bygningsvern; utarbeidelse av tilstandsrapport
 • Oppstart for et bygningsvernprosjekt ”Ta tak i tak”

 

Namsskogan

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Befaring av flere kulturminner i kommunen; utarbeidelse av rapport
 • Planer om oppstart av arbeidsgruppe for utvikling av kulturminneløype

 

Nærøy

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Møter og befaring angående utstilling i eldresenter; utarbeidelse av en skisse for utstilingskonsept
 • Møter og befaring på Nærøya angående tilrettelegging for formidling
 • Fingalshulaprosjekt: Flere møter, utarbeidelse av prosjektskisse og søknad, befaring, med mer

 

Overhalla

 • Bli kjent møter, behovskartlegging, kartlegging av ønskede prioriteringer
 • Oppgradering av Laksefiskeutstillingen på Haugum Mølle