Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum ligger på Hilstad, og består av en sammenbygd skolestue og lærerbolig, samt et uthus.

Gjenstandssamlingen pr i dag består av cirka 3000 registrerte gjenstander og omfatter alt fra jord- og skogbruksredskaper via båt- og bruksgjenstander for fiske, til husgeråd, klær og husflidsredskaper.

Hilstad skole er en av de eldste skolene i Flatanger. I 1868 ble det bevilget penger fra amtskolekassen for å innrede et «tidsmessig» skolelokale og dermed fikk Flatanger et fast skolehus. Skolebygningen sto da omtrent der uthuset står i dag. I 1890 ble Hilstad skole i sin nåværende form reist og i bruk fram til siste skoleklasse gikk ut herfra i 1966.

Lærerboligen ble satt opp av lærer Musum før skolestua ble bygd i 1890, og ble senere solgt til kommunen.

  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

Kontaktpersoner/vertskap

Flatanger kommune

74 22 11 00

Galleri