Leka Bygdemuseum

Leka bygdemuseum

Leka Bygdemuseum er et privat drevet museum, som består av bygdetunet på Skei og Steinhytta på Skeisnesset kultursti.

Bygdetunet har flere eldre bygninger og utstillingslokaler, og en gjenstandssamling bestående av ca 2000 gjenstander. Samlingen omfatter blant annet flere nordlandsbåter og maritime gjenstander, samt mindre miljøutstillinger.

  • I 2023 gjennomførte de frivillige en større ryddejobb i år, både i våningshuset og i vognskjulet. Begge plasser ble det gjennomført en samlingsgjennomgang sammen med oss, for å se på hva man har og hvordan de kan presentere gjenstandene. I vognskjulet ble det etter gjennomgangen mye bedre plass, slik at bygget er bedre egnet til mottak av publikum.
  • I 2022 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang for å sikre gjenstandene i våningshuset og hindre videre angrep.
  • I 2022 starte vi arbeidet med å få på plass en utviklingsplan for Leka Bygdemuseum i samarbeid med museumslaget.
  • I 2021 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan
  • I forbindelse med sikringsgjennomgangen av bygdemuseet ble det avdekket et omfattende insektsangrep i våningshuset, noe som medførte en omlegging av planlagt aktivitet. Vi utarbeidet en utredning om alternativer knyttet til våningshuset og fremtiden til museet.
  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resultere i en vedlikeholdsplan.

Galleri