Leka Bygdemuseum

Leka bygdemuseum

Leka Bygdemuseum er et privat drevet museum, som består av bygdetunet på Skei, Leknes Gamle skole samt Steinhytta på Skeisnesset kultursti.

Bygdetunet har flere eldre bygninger og utstillingslokaler, og en gjenstandssamling bestående av ca 2000 gjenstander. Samlingen omfatter blant annet flere nordlandsbåter og maritime gjenstander, samt mindre miljøutstillinger.

  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resultere i en vedlikeholdsplan.

Galleri