Nærøysund

Kart Namdalen med kommunevåpen Nærøysund

Vikna kommune ble med som en majoritetseier og Nærøy kommune ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Fra 2020 ble Vikna og Nærøy til nye Nærøysund kommune, og de er en del av Distriktsseksjonen i 2020. Vårt arbeid i Namsos styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Gjenstandssamlingen på Kolvereid

Denne samlingen tilhører Nærøysund kommune, som fikk den i gave tidlig på 1990-tallet. Gjenstandssamlingen består av 259 registrerte nummer, som til sammen utgjør i underkant av 400 gjenstander. Samlingen berører tema som jordbruk, fiske, husflid, matstell og snekkerverktøy. Generelt kan man si at gjenstandene representerer fiskerbonden med sine attåtnæringer. Samlingen har gode, enkle temaer som det lett kan jobbes videre med.

 

I 2019 hadde vi en gjennomgang av samlingen for å se på lagring- og sikringsforhold. Vi gikk også igjennom eierforholdene, og fikk ryddet opp i disse.

Salsbruket Industrimuseum

Salsbruket hadde et av de fem tresliperiene som fantes  i Nord-Trøndelag på 1900-tallet. Sliperiet var ferdig bygd i 1908, og bygda ble et typisk ensidig industrisamfunn der den ene bedriften skapte samfunnet.  I 1985 brant sliperiet, og virksomheten ble ikke gjenopptatt.

I 2010 ble det stiftet en venneforening som etablerte, eier og driver Salsbruket Industrimuseum. Museet er etablert i det gamle Landhandelbygget, og det er samlet inn en god del gjenstander som er utstilt der. Mest unikt er den flotte samlingen av faner som museet har utstilt, med blant annet en tidlig arbeiderfane, en kvinneforeningsfane og en flott barnefane.
Vi bisto venneforeningen i arbeidet med å fornye basisutstillingen deres i 2015.
I 2020 har vi bistått med rådgiving angående arkivering og en ny temautstiling.

Fingalshula

Fingalshula i Gravvik krets i gamle Nærøy kommune er den sørligste av de registrerte hulene med malerier i Norge. 48 figurer er registrert i Fingalshula, som er det høyeste antall i en norsk hule. Per dags dato er hula stengt for offentligheten av sikkerhetshensyn.

Vi bisto kommunen med prosjektbeskrivelser og søknader i 2013 og 2014.

Remmastraumen

Remmastraumen var en viktig – og farlig – ferdselsåre før veinettet ble utbygd. Flo og fjære sørger for sterk strømming. I dag er den gamle stien tilrettelagt som kultursti med skilting. Remmastraumen selv er også tilrettelagt, med rasteplass og en del informasjon. En liten avstikker fra kulturstien fører til to gravrøyser, muligens fra bronsealder.

Vi var med på befaringer og bisto med ny tekst til skiltene i 2015.

Galleri