Namsos

Kart Namdalen med kommunevåpen Namsos

Namsos kommune ble med som en majoritetseier og Fosnes kommune ble med som minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Fosnes ble en del av nye Namsos fra 2020, og Namsos er dermed en del av Distriktsseksjonen i 2020. Vårt arbeid i Namsos styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Fosnes Bygdemuseum

Museet er et lite bygdetun på Jøa, som består av et våningshus, et stabbur, en restaurert stuebygning samt et redskapshus.

Under museet ligger også Torvindustrianlegget på Skjærvikkorsen, et rekonstruert anlegg som viser hvordan torvproduksjon som foregikk her på 1920-tallet.

Salsnessteinen

Helleristningssteinen på Salsnes i tidligere Fosnes kommune er et sjeldent arkeologisk kulturminne, som fremstår som unik i regional sammenheng. Steinen ble funnet i en åker på Salsnes i 1979/80 av grunneieren Jakob Reppen

Salnessteinen har en rekke figurer risset inn i steinen, blant annet rein/elg, niser og fisk. Figurene ble malt i 1980 for å gjøre dem mer synlig. Dateringen er usikker, men figurene kan være så mye som 5500 år gammel.

I 2018 ble steinen behandlet med sprit og dekket til for å forhindre ytterligere mose og lav-vekst på steinen. I 2020 ble den avdekket og vasket, og prosessen for å få flyttet steinen til en mer tilgjengelig plass er i gang.

Galleri