Haugum Mølle

Overhalla Haugum Mølle

Haugum Mølle ligger i Overhalla sentrum. Murbygningen som står der i dag ble oppført og tatt i bruk i 1950. Mølle-virksomheten opphørte på 1960-tallet, og bygget ble berget fra riving på slutten av 1980-tallet. Da ble det inngått en avtale med kommunen om å leie huset ut til lag og organisasjoner som kunne ta på seg å restaurere huset. I dag inneholder bygningen bakarhus, en stor utstilling om laksefisket i Namsen i 1 etg, historielagets areal i 2 etg, utleielokaler i 3 etg og møtelokaler/kontorer for Røde Kors.

Historielagets areal

Overhalla historielag disponerer andre etasje i Mølla, og her har det tidligere stått miljøutstillinger med Historielagets gjenstandssamling og kommunenes samling (Strømyldensamlingen).

 • I 2022 fikk vi på plass en utviklingsplan for Haugum Mølle i samarbeid med historielaget.
 • I 2021 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.

 

Distriktsseksjonen har jobbet sammen med Historielaget for å utvikle andre etasje til å bli et areal som er mer hensiktsmessig. Det ble laget en romplan i 2018, og med denne som utgangspunkt ble arealet omgjort. Det ble satt av et mindre areal til skiftende utstillinger og et lite areal til registreringsarbeid, mens hoveddelen ble gjort om til et rent publikumsareal. Dermed har lokalet nå plass til foredragskvelder, medlemsmøter mm. Det nye utstillingsarealet har blitt benyttet til skiftende utstillinger som har vært produsert både av Distriktsseksjonen og historielaget selv.

 • I 2023 arrangerte vi en fagdag for frivillige som arbeider med utstillinger i Lierne og Overhalla. Målet med fagdagen var å inspirere, samt gi grunnlag for utvikling av egne utstillingskonsepter og egen utstillingsproduksjon. Historielaget har i etterkant satt opp en egen utstilling om sko, "Gofoten - ei skoutstilling"
 • I 2023 laget vi en plan for magasinutstilling i de nye lokalene til historielaget i Barlia.
 • I 2020 bisto vi historielaget med å sette opp utstillingen "Forkle - et plagg med historisk sus".
 • I 2019 var det historielaget sin tur til å lage utstilling. Med litt bistand fra oss satte de opp en utstillingen om Helge Grande og hans musikkliv.
 • Vi satte opp vår vandreutstilling «En streng – mye musikk» i 2018. Denne utstillingen ble supplert med en ny temautstilling om lokal musikkhistorie "Spilte man fele så spilte man til dans".

 

Strømhyldensamlingen

Strømhyldensamlingen etter Ludvig og Josefin Strømhylden på Kvatningen ble testamentert til kommunen. Samlingen består blant annet av en rekke tekstiler i ulike teknikker. Historielagets samlingen består av både gjenstander, foto og en god del arkivalier.

 • I 2017 satte vi opp utstillingen "En tråd - mange teknikker" på Mølla, der vi fikk vist frem mange av tekstilene fra Strømhyldensamlingen. Vi gjennomførte også et skoleopplegg om ull og håndarbeidsteknikker for mellomskoletrinnet mens utstillingen stod oppe.

En liten gruppe frivillige jobber med å registrere Strømhyldensamlingen i Primus. Det er i første omgang tekstilene som registreres, da disse skal pakkes ned og sikres på en mer forsvarlig måte.

 • I 2021 ble alle tekstilene registrert i Primus og lagt ut på Digitalt Museum.
 • I 2020 ble alle tekstilene fotografert og pakket ned.

Utviklingsplan for Haugum Mølle

Utviklingsplanen er et verktøy for alle involverte ved Haugum Mølle. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av kulturleder og styret i Historielaget i Overhalla i samarbeid med Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS.

Utviklingsplanen gir en oversikt over organiseringen av de involverte ved Haugum Mølle. Planen definerer de forskjellige rollene og funksjonene hos de ulike aktørene. Den gir en gjennomgang over fortrinn og utfordringer, samt definerer ambisjonene omkring drift. Tiltaksplanen med handlingsprogrammet viser hvordan man skal jobbe målrettet for å realisere ambisjoner.

Laksefiskeutstillingen i 1.etasje

I 2007 ble laksefiskeutstillingen åpnet for publikum for første gang. Utstillingen er et samarbeid mellom Museet Midt IKS avdeling Namsalsmuseet, Overhalla historielag og engasjerte dugnadssjeler. I tillegg til en historisk gjennomgang av sportsfisket etter laks i Namsenvassdraget, viser også utstillingen utstyrsutviklingen innen sportsfiske, fra den spede begynnelse til dagens høyteknologiske karbon- og goretexverden.

 • I 2013 ble et verandagulv fra Vibstad med innripede storlakser, innlemmet i utstillingen. Engelske sportsfiskere på 1800- og tidlig 1900-tallet foreviget ofte storfangsten sin på denne måten.

Galleri