Lierne Nordli Bygdetun Lierne Nordli Museum Gamstuggu Lierne Nordli Museum Knutgårdstuggu Lierne Nordli Museum Allheim

Nordli Bygdemuseum

Bygdemuseet i Nordli består av to deler. En del er i det gamle samfunnshuset, hvor det er innrettet forskjellige miljøutstillinger og fotoutstilling om tømmerfløyting.

Den andre delen er et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet. To våningshus er innrettet i forskjellige epoker.

 

Åpningstider

På forespørsel.

 

Kontaktperson/vertskap

Kulturleder Lierne kommune: Inger Karine Støvik Aagård, 95 02 93 32, inger.karine.aagard(at)lierne.kommune.no

 

 

Veien hit

Fra Grong: Kjør sørover på E6, ca. 10 km. Sving mot høyre på v 74 og kør ca 70 km. Sving mot venstre ved museumsskiltet (rett før du kommer til Sandvika).