Fagdag Ferdselsveier og Interreg-prosjekt

jernbanetog som er parkert på en bru over en elv

Museet Midt er med i Interreg-prosjekter “Verdier lang vegen“, som handler om å bruke kulturarven som ressurs for blant annet stedsutvikling. Vår del i prosjektet har fokus på Ferdselveier. I den forbindelse arrangerte vi en Fagdag for våre kulturledere i Namdalen om tilrettelegging og formidling av ferdselsveier. Passende nok holdt vi fagdagen på Namsen Salmon…

Les mer