Nomenklaturer

Nomenklaturer

Gjenstandsregistrering er en av kjerneoppgavene til museene, men det er også en oppgave som det ofte er vanskelig å finne tid til. På bygdemuseene våre har vi en større utfordring med å finne personer som er villig til å bruke fritiden sin på å registrere. I tillegg er det ofte veldig varierende kunnskapsnivå, så vi…

Les mer