Osen Bygdatun

Osen bygdatun

Osen bygdatun, Vingsandgården, er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Tunet inneholder hovedbygning, bur, masstu, driftsbygning, to brygger og to naust. I tillegg er det blitt tilflyttet en skole til bygdetunet. Det er også blitt reist et naust som har museets driftsfunksjoner.

 

  • I 2023 har vi laget en ny basisutstilling i en av bryggene: Fiske i Osen. Utstillingen er laget i nært samarbeid med stedlig ansatt og lokale ressurspersoner. I forbindelse med utstillingen ble det også gjennomført en samlingsgjennomgang.
  • I 2022 gjennomførte vi en sikringsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan. Vi fikk også på plass en gruppe frivillige som jobber med registrering av gjenstander. Disse fikk opplæring og oppfølging. Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, gjennomførte en befaring av bygdemuseet. Målet var å bli bedre kjent med museet, samt har en gjennomgang sammen med representanter for teknisk avdeling for å se på det elektriske anlegget og brannvern
  • I 2021 fikk vi på plass en utviklingsplan for Osen Bygdatun i samarbeid med Hovedstyret.
  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

 

Utviklingsplan

Utviklingsplanen er et verktøy for alle involverte ved Osen Bygdatun.
Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av seksjonsleder for oppvekst og kultur, daglig leder, hovedstyret og aktivitetsstyret i samarbeid med Distriktsseksjonen i Museet Midt IKS.

Utviklingsplanen gir en oversikt over organiseringen av de involverte ved Osen Bygdatun. Planen definerer de forskjellige rollene og funksjonene hos de ulike aktørene. Den gir en gjennomgang over bygdemuseets fortrinn og utfordringer, samt definerer ambisjonene omkring bygdemuseets drift. Tiltaksplanen med handlingsprogrammet viser hvordan man skal jobbe målrettet for å realisere arbeidsgruppens ambisjoner.

Kontaktpersoner/vertskap

Eli Kristin Lothe
Daglig leder, Osen bygdatun
993 13 848

Galleri