Grong

Kart Namdalen med kommunevåpen Grong

Grong ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Grong styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

I 2021 ble vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra vist på Kuben Kulturhus i Grong.

Grong Bygdamuseum

Grong Bygdamuseum holder til på Bergsmoen og består av tre kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, etstabbur og Ferjemannstu, samt to nybygg: bakerhus og smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

Museet eies av Grong kommune, og bygdemuseet ble offisielt åpnet i 1988.

Galleri