Grong

Kart Namdalen med kommunevåpen Grong

Grong ble med som minoritetseier i 2012. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av ei oppnevnt museumsnemd. 

 

I 2022 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner for å bli bedre kjent med kommunen, blant annet Gløshaugen kirke og Rognsmoen natur- og kultursti.

Sammen med Fagleder bygningsvern gjennomført vi også en befaring av det gamle
meieribygget på Bergsmoen. I etterkant ble det laget en befaringsrapport som viser behov
for vedlikehold og muligheter for ny bruk av bygget

I 2021 ble vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra vist på Kuben Kulturhus i Grong.

Grong Bygdamuseum

Grong Bygdamuseum holder til på Bergsmoen og består av fire kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, et stabbur, Ferjemannstu og båtbyggerverksted, samt to nybygg: bakerhus og smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

Museet eies av Grong kommune, og bygdemuseet ble offisielt åpnet i 1988.

Galleri