Grong

Kart Namdalen med kommunevåpen Grong

Grong ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Grong styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg

Grong Bygdamuseum

Grong Bygdamuseum holder til på Bergsmoen og består av tre kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, etstabbur og Ferjemannstu, samt to nybygg: bakerhus og smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

Museet eies av Grong kommune, og bygdemuseet ble offisielt åpnet i 1988.

Galleri