Grong

Kart Namdalen med kommunevåpen Grong

Grong ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Grong styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg.

I 2021 ble vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra vist på Kuben Kulturhus i Grong.

I 2022 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner for å bli bedre kjent med kommunen, blant annet Gløshaugen kirke og Rognsmoen natur- og kultursti.

Sammen med Fagleder bygningsvern gjennomført vi også en befaring av det gamle
meieribygget på Bergsmoen. I etterkant ble det laget en befaringsrapport som viser behov
for vedlikehold og muligheter for ny bruk av bygget

Grong Bygdamuseum

Grong Bygdamuseum holder til på Bergsmoen og består av fire kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, et stabbur, Ferjemannstu og båtbyggerverksted, samt to nybygg: bakerhus og smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

Museet eies av Grong kommune, og bygdemuseet ble offisielt åpnet i 1988.

Galleri