Grong

Kart Namdalen med kommunevåpen Grong

Grong ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Grong styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på bygdemuseet på Bergsmoen. I nært samarbeid med museumsstyret har vi jobbet med restaurering, formidling, registrering og sikring av samlinger og anlegg

Grong Bygdamuseum

Museet holder til på Bergsmoen, og består av Bergsmolåna, Ferjemannsstu, stabbur og deler av en låve. De har miljøutstillinger og ei nyere magasinutstilling. Museet har satt opp bakerhus og smie for å kunne demonstrere gamle mat- og håndverkstradisjoner.

Samlingen består i hovedsak av gjenstander.

Galleri