Høylandet

Kart Namdalen med kommunevåpen Høylandet

Høylandet ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Høylandet styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Mye av vårt fokus er knyttet til kulturminner i kommunen. Høylandet er en av våre medeiere som ikke har et museumsanlegg.

I 2021 ble vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra vist på Frivilligsentralen på Høylandet. I tillegg satte vi opp en lokalhistorisk fotoutstilling om taubanen mellom Kongsmoen og Skorovatn på Axl Sport på Kongsmoen.

Olympieren Pål Tyldum

Premiesamlingen til Pål Tyldum er nå stilt ut i den nye flerbrukshallen «Hållinghallen» på Høylandet.

Vi har jobbet sammen med en arbeidsgruppe for å realisere denne utstillingen. Vi har ikke så mye kunnskap om medaljer og premier og skiløp, og da er et godt å kunne støtte seg på personer med unik fagkunnskap og entusiasme.

Premiene er sortert tematisk, og vi har prøvd å sette de inn i en litt større kontekst supplert med tekster, sitater, bilder og effekter. Kommunen ønsket at utstillingene skulle være til inspirasjon for den yngre generasjon av Hållinger, de som bruker hallen i dag. Pål viser at det går an å komme fra Høylandet og bli olympisk mester.

Hammer bru

Hammer bru representerer en uvanlig brutype i Norge og er et fredet kulturminne. Brua ser ut som et hus med åpning i begge ender som er lagt tvers over elva. Disse såkalte "covered bridges" med innebygd trefagverk var derimot vanlige i England og USA. Hammer bru ble bygd i 1925, som en kopi av den aller første fra 1884. Trolig er Hammer bru den nest lengste i verden av denne typen.

Galleri