Høylandet

Kart Namdalen med kommunevåpen Høylandet

Høylandet ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Høylandet styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Hammer bru

Hammer bru representerer en uvanlig brutype i Norge og er et fredet kulturminne. Brua ser ut som et hus med åpning i begge ender som er lagt tvers over elva. Disse såkalte "covered bridges" med innebygd trefagverk var derimot vanlige i England og USA. Hammer bru ble bygd i 1925, som en kopi av den aller første fra 1884. Trolig er Hammer bru den nest lengste i verden av denne typen.