Høylandet

Kart Namdalen med kommunevåpen Høylandet

Høylandet ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. 

 

 

 

Kongsmoen skole har blitt renovert av ungdomslaget Framtidsvon, og det er planlagt en liten utstilling om grendas skolehistorie i bygget. I 2023 laget vi et utstillingskonsept, og sammen med en lokal ressursperson har vi laget en kort tekst om skolehistorie.

I 2022 har vi sittet i arbeidsgruppen som har jobbet med kommunens Fotefar mot nord-prosjekt. Høylandets tema for Fotefar er ganske vidstrakt, og vi jobbet med å konkretisere noen forslag som det kan jobbes videre med. I den forbindelse gjennomførte vi en befaring av Ferdselsveien fra Kongsmoen over mot Strompedalen, og Råsetra. Forslagene til mulige Fotefar ble presentert for formannskapet i kommunen

I 2021 ble vår vandreutstilling Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra vist på Frivilligsentralen på Høylandet. I tillegg satte vi opp en lokalhistorisk fotoutstilling om taubanen mellom Kongsmoen og Skorovatn på Axl Sport på Kongsmoen.

Ferdselsvei Kongsmoen - Strompedal

Et stort prosjekt for Høylandet har de siste årene vært skilting av turstien mellom Kongsmoen og Strompedal sammen med Namsskogan kommune.

Vi har sittet i arbeidsgruppen, bistått med prosjektbeskrivelse og deltatt på befaring av Fjellveien sammen
med kommunen og fylket. I 2023 har vi utarbeidet en skiltplan, en skiltprofil og tekster på skiltene.

Olympieren Pål Tyldum

Premiesamlingen til Pål Tyldum er nå stilt ut i den nye flerbrukshallen «Hållinghallen» på Høylandet.

Vi har jobbet sammen med en arbeidsgruppe for å realisere denne utstillingen. Vi har ikke så mye kunnskap om medaljer og premier og skiløp, og da er et godt å kunne støtte seg på personer med unik fagkunnskap og entusiasme.

Premiene er sortert tematisk, og vi har satt de inn i en litt større kontekst supplert med tekster, sitater, bilder og effekter. Utstillingen skal være til inspirasjon for den yngre generasjon av Hållinger, de som bruker hallen i dag. Pål viser at det går an å komme fra Høylandet og bli olympisk mester.

Hammer bru

Hammer bru representerer en uvanlig brutype i Norge og er et fredet kulturminne. Brua ser ut som et hus med åpning i begge ender som er lagt tvers over elva. Disse såkalte "covered bridges" med innebygd trefagverk var derimot vanlige i England og USA. Hammer bru ble bygd i 1925, som en kopi av den aller første fra 1884. Trolig er Hammer bru den nest lengste i verden av denne typen.

I 2023 tok vi initiativ til et entreprenørskapsprosjekt for Høylandet skole knyttet til Hammer bru. Dette er et samarbeid med skolen, historielaget på Høylandet og lokale ressurspersoner. Det er laget ulike opplegg for de ulike trinnene, men alle har hatt et besøk på brua. Der fikk elevene vite mer om historien til brua og hvordan den er bygd og brukt. Her bisto lokale ressurspersoner med formidlingen. En del av prosjektet går nå videre i regi av skolen og Ungt Entreprenørskap, og skal fullføres i løpet av våren 2024, hvor skolen inviterer til en åpen dag. Dette er tenkt som et årlig prosjekt, der entreprenørskap knyttes direkte til et utvalgt kulturminne i kommunen.

Galleri