Osen

Kart Namdalen med kommunevåpen Osen

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Osen styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.  Disse første årene vil det være fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Osen Bygdatun

Osen Bygdatun ligger på Vingsand og består av et gårdstun, ei naustrekke og en gammel skolebygning. Det er også blitt reist et naust som har museets driftsfunksjoner.

Museet eies av Osen kommune og ble etablert i 1972. Osen Bygdatun er det eneste museumsanlegget i distriktet med bemanning.

Helleristning og gravrøys på Strand

Et mindre helleristningsfelt med veideristninger fra eldre steinalder. Helleristningsfeltet domineres av ei naturtro ristning av en grindhval, der er også ristninger av små dyr og geometriske figurer. Like ved er ei gravrøys trolig fra bronsealder. Gravrøysen har vært åpnet, og gravkammeret er synlig.

Galleri