Osen

Kart Namdalen med kommunevåpen Osen

Osen ble med som minoritetseier i 2020. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av en stedlig ansatt og et oppnevnt museumsstyre.

 

Vi bistår kommunen i arbeidet med kulturmiljøplan, og sitter i arbeidsgruppen for dette.  Vi bistår i arbeidet med utarbeidelse av tekst og prioritering av kulturminner. I tillegg gjennomførte vi i 2023 flere befaringer, og har blitt bedre kjent med mange av kommunens kulturminner.

Osen Bygdatun

Osen Bygdatun ligger på Vingsand og består av et gårdstun, ei naustrekke og en gammel skolebygning. Det er også blitt reist et naust som har museets driftsfunksjoner.

Museet eies av Osen kommune og ble etablert i 1972. Osen Bygdatun er det eneste museumsanlegget i distriktet med bemanning.

Helleristning og gravrøys på Strand

Et mindre helleristningsfelt med veideristninger fra eldre steinalder. Helleristningsfeltet domineres av ei naturtro ristning av en grindhval, der er også ristninger av små dyr og geometriske figurer. Like ved er ei gravrøys trolig fra bronsealder. Gravrøysen har vært åpnet, og gravkammeret er synlig.

Galleri