Osen

Kart Namdalen med kommunevåpen Osen

Osen ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Osen styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Osen Bygdatun

Osen bygdatun, Vingsandgården, er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Tunet inneholder hovedbygning, bur, masstu, driftsbygning, to brygger og to naust. I tillegg er det blitt tilflyttet en skole til bygdetunet. Det er også blitt reist et naust som har museets driftsfunksjoner.

Samlingen består i hovedsak av gjenstander.

Helleristning og gravrøys på Strand

Et mindre helleristningsfelt med veideristninger fra eldre steinalder. Helleristningsfeltet domineres av ei naturtro ristning av en grindhval, der er også ristninger av små dyr og geometriske figurer. Like ved er ei gravrøys trolig fra bronsealder. Gravrøysen har vært åpnet, og gravkammeret er synlig.

Galleri