Leka

Kart Namdalen med kommunevåpen Leka

Leka ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Leka styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Leka Bygdemuseum

Leka Bygdemuseum består av et bygdetun med flere eldre bygninger på Skei og Steinhytta som er en del av Skeisnesset kultursti.

Samlingen består i hovedsak av gjenstander.

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den tredje største gravhaugen fra vikingetid i Norge, og betydelig større enn både Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold. Haugen ligger på den gamle gården Skei og er strategisk plassert i forhold til skipsleia – datidens europavei.

Galleri