Leka

Kart Namdalen med kommunevåpen Leka

Leka ble med som minoritetseier i 2020. De har et privat eid bygdetun, som drives av frivillige.

 

Vi bistår kommunen i arbeidet med den kommende kulturmiljøplanen, der vi blant annet har kontrollregistrert bygg i SEFRAK-registrert.

Leka Bygdemuseum

Leka Bygdemuseum består av et bygdetun med flere eldre bygninger på Skei og Steinhytta som er en del av Skeisnesset kultursti.

Museet er et privat drevet bygdemuseum og åpnet i 1962.

Ørnerovet

Fortellingen om Svanhild som ble tatt av ørna i 1932 har en sentral plass i Leka historie.

Kjolen etter Svanhild Hartviksen ligger nå trygt utstilt i en monter. I 2023 ferdigstilte vi en utstilling som forteller historien rundt Ørnerovet. Utstillingen er laget slik at den kan flyttes, da dagens plassering er tenkt mer midlertidig.

I 2022 ble kjolen sendt til Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland, der den har gjennomgått en konserveringsprosess. Bevaringstenestene har også laget en monteringsløsning for kjolen som ivaretar den bedre ved fremtidig utstilling. I 2022 har vi også gjennomført intervju med etterkommerne etter Svanhild, jobbet med kilder, laget utstillingskonsept og begynt med produksjon av utstillingstekster.

I 2021 utarbeidet vi et notat om blant annet bevaring og formidlingspotensial, da kjolen etter Svanhild har behov for konservering og utbedring av oppbevaringsforhold.

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den tredje største gravhaugen fra vikingetid i Norge, og betydelig større enn både Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold. Haugen ligger på den gamle gården Skei og er strategisk plassert i forhold til skipsleia – datidens europavei.

Herlaugshaugen og Kong Herlaugs sti er Leka sitt Fotefar mot nord-prosjekt. Kommunen har ivaretatt skjøtsel og formidling av området på en god måte, men med nye arkeologiske undersøkelser og revitalisering av Fotefar mot nord, har man besluttet å gjøre en oppgradering. I 2023 har vi hatt ansvar for en formidlings- og skiltplan, og har jobbet sammen med fylket og kommunen om dette. Planen skal inngå i en søknad om midler til Riksantikvaren som fylket skal utarbeide.

Galleri