Leka

Kart Namdalen med kommunevåpen Leka

Leka ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Leka styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen.

Leka Bygdemuseum

Leka Bygdemuseum består av et bygdetun med flere eldre bygninger på Skei, Leknes gamle skole, og Steinhytta som er en del av Skeisnesset kultursti.

Samlingen består i hovedsak av gjenstander.

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den tredje største gravhaugen fra vikingetid i Norge, og betydelig større enn både Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold. Haugen ligger på den gamle gården Skei og er strategisk plassert i forhold til skipsleia – datidens europavei.

Galleri