Leka

Kart Namdalen med kommunevåpen Leka

Leka ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Leka styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Disse første årene vil det være fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Vi bistår også kommunen i arbeidet med den kommende kulturmiljøplanen, der vi blant annet har kontrollregistrert bygg i SEFRAK-registrert.

Leka Bygdemuseum

Leka Bygdemuseum består av et bygdetun med flere eldre bygninger på Skei og Steinhytta som er en del av Skeisnesset kultursti.

Museet er et privat drevet bygdemuseum og åpnet i 1962.

Ørnerovet

Fortellingen om Svanhild som ble tatt av ørna i 1932 har en sentral plass i Leka historie.

I 2021 utarbeidet vi et notat om blant annet bevaring og formidlingspotensial, da kjolen etter Svanhild har behov for konservering og utbedring av oppbevaringsforhold.

I 2022 ble kjolen sendt til Bevaringstenestene ved Museumssenteret i Hordaland, der den har gjennomgått en konserveringsprosess. Bevaringstenestene har også laget en monteringsløsning for kjolen som ivaretar den bedre ved fremtidig utstilling.

I 2022 har vi også gjennomført intervju med etterkommerne etter Svanhild, jobbet med kilder, laget
utstillingskonsept og begynt med produksjon av utstillingstekster.

Herlaugshaugen

Herlaugshaugen er den tredje største gravhaugen fra vikingetid i Norge, og betydelig større enn både Oseberg- og Gokstadhaugene i Vestfold. Haugen ligger på den gamle gården Skei og er strategisk plassert i forhold til skipsleia – datidens europavei.

Galleri