Lierne

Kart Namdalen med kommunevåpen Lierne

Lierne ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Lierne styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. I nært samarbeid med museumsstyret og frivillige har vi de siste årene hatt spesielt fokus på formidling, registrering, restaurering og sikring av samlinger og anlegg. Vi bistår også kommunen i arbeidet med den kommende kulturminneplanen, der vi blant annet har kontrollregistrert bygg i SEFRAK-registrert og deltatt i arbeidsgruppen.

Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Sørli Bibliotek i 2018. I den forbindelse gjennomførte vi skoleopplegget «Ull og håndarbeidsteknikker» for mellomskoletrinnet ved Sørli skole.

I 2019 satte vi opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli.

Vi gjennomførte skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Sørli skole i 2019.

Nordli Museum

Bygdemuseet i Nordli består av et tidligere samfunnshus og et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet. De har miljøutstillinger i både samfunnshuset og i bygningene på bygdetunet.

Samlingen er omfattende og består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum.

Sørli Museum

Sørli Museum er kommunens tusenårssted. Det er et bygdetun/friluftsmuseum med totalt 16 historiske bygninger, samt flere nyere tids bygninger. De har miljøutstillinger i alle de historiske bygningene, foruten ei basisutstilling om jakt og fangst.

Samlingen består i hovedsak av gjenstander. Deler av samlingen er publisert i Digitalt Museum.

Oternessundet

I tilknytning kulturminnestien på Oternesset i Lierne er det blant annet registrert fangstgroper, jernvinneanlegg og lokaliteter med skjørbrent stein/lokaliteter med bosetningsspor. To av fangstgropene har vært undersøkt av arkeologer.

Vi har vært på befaring på Oternessundet, skrevet forslag til skjøtselsplan for området, og vært et bindeledd mellom kommunen og fylket i arbeidet med å ruste opp anlegget.

Galleri