Hele Namdalens historie

jernbanetog som er parkert på en bru over en elv

Fagdag Ferdselsveier og Interreg-prosjekt

Museet Midt er med i Interreg-prosjekter “Verdier lang vegen“, som handler om å bruke kulturarven som ressurs for blant annet stedsutvikling. Vår del i prosjektet…

en vegg med et bilde av en garnbøter og gjenstander

Gjenbruk av en utstilling

På Flatanger Bygdemuseum ble det laget en temporærutstilling om fiskeri i fjor. Fra starten av var planen at denne utstillingen skulle gjenbrukes i uthuset på…

Bilder av rapport

Samlerapport sikring

En oppsummering av Distriktsseksjonen sikringsgjennomgang 2019-2022   Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bevaring og sikring av museumsbygg og -samlinger. Et ledd i dette arbeidet…