Flatanger

Kart Namdalen med kommunevåpen Flatanger

Flatanger ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Flatanger styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Disse første årene har vi hatt fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Miljøbygget på Lauvsnes i 2021. Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører knyttet til Flatanger Frivilligsentral.

I 2022 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner for å bli bedre kjent med kommunen, blant annet kirkestien på Lauvsnes og Utvorda Kystfort.

Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum ligger på Hilstad, og består av en skolestue og en lærerbolig som er sammenbygd med et mellombygg, et uthus og et nytt sanitærbygg.

Museet eies av Flatanger kommune, og bygdemuseum ble offisielt åpnet i 1981.

Utvorda Festning

Utvorda festning ble bygd av tyskerne under 2. verdenskrig. Festningen ligger strategisk til i utløpet av Namsenfjorden og med god utsikt over Folla. Med over 100 installasjoner er det en av sin tids største kystfort i Europa.

Utvorda er også kommunens Fotefar mot nord, og ble i 2022 valgt ut som en av fem piloter i revitaliseringsprosjektet av Fotefar.

Villa Fyr

Villa fyr ble bygd i 1838, og var det siste kullblussfyr i Norge. Ligger ute i havgapet. En guidet båttur til fyret anbefales.

 

Galleri