Flatanger

Kart Namdalen med kommunevåpen Flatanger

Flatanger ble med som minoritetseier i 2020. De har et kommunalt eid bygdetun, som drives av en frivillig venneforening. 

 

I 2023 ble arbeidet med frilufts- og kulturminneplanene for Sørmarksfjellet ferdigstilt. Vi har deltatt på befaringer og sittet i arbeidsgruppen. Vår fokus har vært på formidling, i samarbeid med fylket.

I 2022 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner for å bli bedre kjent med kommunen, blant annet kirkestien på Lauvsnes og Utvorda Kystfort.

Vi satte opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Miljøbygget på Lauvsnes i 2021. Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører knyttet til Flatanger Frivilligsentral.

Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum ligger på Hilstad, og består av en skolestue og en lærerbolig som er sammenbygd med et mellombygg, et uthus og et nytt sanitærbygg.

Museet eies av Flatanger kommune, og bygdemuseum ble offisielt åpnet i 1981.

Utvorda Festning

Utvorda festning ble bygd av tyskerne under 2. verdenskrig. Festningen ligger strategisk til i utløpet av Namsenfjorden og med god utsikt over Folla. Med over 100 installasjoner er det en av sin tids største kystfort i Europa.

Utvorda er også kommunens Fotefar mot nord, og ble i 2023 valgt ut som en av fem piloter i revitaliseringsprosjektet av Fotefar. VI har sittet i arbeidsgruppen for pilotprosjektet, og har hatt ansvar for å  få på plass en formidlingsstrategi.

Villa Fyr

Villa fyr ble bygd i 1838, og var det siste kullblussfyr i Norge. Ligger ute i havgapet. En guidet båttur til fyret anbefales.

 

Galleri