Namsskogan

Kart Namdalen med kommunevåpen Namsskogan

Namsskogan ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Namsskogan styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på Bjørhusdal gamle skole og kapell, samt Skorovatn.

Vi har også gjennomført skoleopplegget "Ull og håndarbeidsteknikker" for mellomskoletrinnet i 2016, og skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet i 2019.

I 2018 satte vi opp utstillingen «En streng – mye musikk» på Namsskogan Omsorgssenter, og i 2019 satte vi opp utstillingen «Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra» på Namsskogan Legesenter.

 

I nært samarbeid med kommunen har vi hatt en grundig prosess rundt nedleggelsen av Namsskogan Bygdetun. Vi gjennomførte en samlingsrevidering og utarbeidet et notat om bygdetunet i 2014. Etter at nedleggelsen ble vedtatt i kommunestyret har vi protokollført, merket, avfotografert og pakket ned gjenstandene. Samlingen er arkivert, men er inntil videre tilgjengelig via Digitalt Museum.

Vi har også gjennomført skoleopplegget "Ull" for mellomskoletrinnet i 2016, og skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet i 2019.

I 2018 satte vi opp utstillingen «En streng – mye musikk» på Namsskogan Omsorgssenter, og i 2019 satte vi opp utstillingen «Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra» på Namsskogan Legesenter.

I 2022 satte vi opp utstillingen "En tråd - mange teknikker" på Frivilligsentralen på Brekkvasselv. Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører tilknyttet Namsskogan Handarbeidslag, og gjenstander fra Namsskogan Bygdesamling ble benyttet.

Bjørhusdal gamle skole og kapell

Huset ble bygd i 1885-1887 som skole med to klasserom, men det ene rommet ble senere omgjort til kapell. Bjørhusdal gamle skole og kapell er restaurert, og skolestua innrettet som en gammel skole. Kapellrommet er fortsatt vigslet og er fortsatt i bruk. Ny basisutstilling utviklet av Distriktsseksjonen ble ferdig i 2020.

Ferdselsvei Kongsmoen - Strompedal

Namsskogan kommune har i samarbeid med Høylandet kommune under utvikling et fellesprosjekt om ferdselsveien mellom Kongsmoen og Strompedalen. Vi har deltatt i arbeidsgruppen og bistått med prosjektbeskrivelse. I samarbeid med Namsskogan og Høylandet historielag skal vi lage skilttekster.

 

Skorovatn

Skorovatn er et nedlagt gruvesamfunn, Skorovas Gruber. Bygdas historie som gruvesamfunn preger stedets utforming og historiske karakter visualisert gjennom bebyggelsen; fra industribygninger og verksteder til funksjoner- og arbeiderboliger.

Vi har vært på flere befaringer i Skorovatn, og skal i de neste årene jobber sammen med kommunene for å få på plass skilting.

I 2019 leide vi inn en fotograf som tok bilder av arkitekturdetaljer i Skorovatn. Dette resulterte i fotoutstillingen "Skorovatn - Arbeiderboligene på Myra", som skal vandre rundt i våre kommuner før den skal tilbake til Skorovatn i 2021. Du kan se bilder av utstillingen her.

I 2022 laget vi et skiltkonsept i samarbeid med arbeidsgruppen. Vi har også utarbeidet og testet en intervjuguide, som skal brukes av Namsskogan Historielag når de gjennomfører intervjuer.

 

Galleri