Overhalla

Kart Namdalen med kommunevåpen Overhalla

Overhalla ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Overhalla styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på Strømhylden-samlingen og Haugum Mølle. I samarbeid med det lokale historielaget har vi arbeidet med utstillinger, formidling og generell bruk av lokalene. Vi har i tillegg bistått kommunen i arbeidet med kulturmiljøplanen, som ble ferdigstilt i 2018.

  • I 2018 satt vi opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» under Melamartnan
  • I 2019 gjennomførte vi skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Hunn skole.
  • I 2021 deltok vi på en befaring av den gamle skolebygningen i Barlia sammen med seksjonsleder for bygningsvern i Museet Midt.
  • I 2021 deltok vi også på en befaring sammen med Fagleder Bgyningsvern av Stutjønndammen sammen med historielaget. I etterkant av befaringen ble det utarbeidet notat om damanleggets tilstand og forslag til mulige tiltak.
  • I 2022 bisto vi kommunene i arbeidet med revidering av kulturminneplanen.

Haugum Mølle

Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), samt en utstilling om utviklingen av laksefiske i Namsen og ei temporær utstilling med varierende temaer.

Galleri