Overhalla

Kart Namdalen med kommunevåpen Overhalla

Overhalla ble med som minoritetseier i 2012. De har en kommunalt eid gjenstandssamling, som oppbevares på Haugum Mølle og forvaltes av et politisk valgt utvalg.

 

 

  • I 2023 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner, og la disse inn på kulturminnesok.no
  • I 2022 bisto vi kommunene i arbeidet med revidering av kulturminneplanen.
  • I 2021 deltok vi på en befaring av den gamle skolebygningen i Barlia sammen med seksjonsleder for bygningsvern i Museet Midt.
  • I 2021 deltok vi også på en befaring sammen med Fagleder Bgyningsvern av Stutjønndammen sammen med historielaget. I etterkant av befaringen ble det utarbeidet notat om damanleggets tilstand og forslag til mulige tiltak.
  • I 2019 gjennomførte vi skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Hunn skole.
  • I 2018 bisto vi kommunen i arbeidet med kulturminneplanen.
  • I 2018 satt vi opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» under Melamartnan

Haugum Mølle

Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), samt en utstilling om utviklingen av laksefiske i Namsen og ei temporær utstilling med varierende temaer.

Galleri