Overhalla

Kart Namdalen med kommunevåpen Overhalla

Overhalla ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2012. Vårt arbeid i Overhalla styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Vi har de siste årene hatt spesielt fokus på Strømhylden-samlingen og Haugum Mølle. I samarbeid med det lokale historielaget har vi arbeidet med utstillinger, formidling og generell bruk av lokalene. Vi har i tillegg bistått kommunen i arbeidet med kulturminneplanen, som ble ferdigstilt i 2018.

I tillegg har vi satt opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» under Melamartna i 2018, og gjennomført skoleopplegget «Den lille arkeologen» for småskoletrinnet ved Hunn skole i 2019.

Haugum Mølle

Haugum Mølle er fra 1950-tallet, og inneholder blant annet Overhalla Historielag sin gjenstandssamling, kommunens gjenstandssamling (Strømhyldensamlingen), samt en utstilling om utviklingen av laksefiske i Namsen og ei temporær utstilling med varierende temaer.

Galleri