Artikler på Digitalt Museum

Vi publiserer av og til artikler på Digitalt Museum om våre utstillinger. Noen av våre frivillige skriver også tekster som blir publisert her.

Krok uten agn gjør ingen gagn

Du kan lese artikkelen her.

Èn tråd - mange teknikker

Du kan lese artikkelen her.

Èn streng - mye musikk

Du kan lese artikkelen her.

Bjørhusdal gamle skole og kapell - skole til hverdags og kirke til høytid -

Du kan lese artikkelen her.

På sporet av en linnorm

På Nordli Museum finnes det to skulpturer av tre, – la oss kalle de drager inntil videre. Det har ikke vært kjent hvor de kommer fra, hvor gamle de er, hvem som har laget dem eller hvilken dekorativ hensikt de kan ha hatt, eller for den del – hva gjør i de her? Selv om de fleste av disse spørsmålene, men ikke alle, fortsatt vil bli stående ubesvart, mener jeg de står som eksempel på den iver og virketrang som fant sted da noen bestemte seg for å starte et museum her i bygda.

Du kan lese artikkelen her.

Gravskjoldene på Nordli Museum

På Nordli Museum befinner det seg to gravskjold med initialene TES. Dette er minner fra en gravferdsskikk som forsvant på slutten av 1800-tallet. Skjoldene er ikke daterte, og det har heller ikke vært kjent hvem som skjuler seg bak initialene som pryder forsiden. Den eneste informasjon vi har så langt, er at dette er kirkedekor fra den eldste kirken i Nordli fra 1636. Vi skal i denne artikkelen se nærmere på historien til slike gravskjold, formulere en hypotese om hvem som skjuler seg bak initialene TES, samt beskrive et mulig forløp bak det faktum at skjoldene nå befinner seg i museets eie.

Du kan lese artikkelen her.

Strømhyldensamlingen - en lokal skatt

Strømhylden-samlingen er en samling på 6-700 museale gjenstander som kommer fra gården Kvatningen i Overhalla. Dette har vært en stor gård med mange husmannsplasser under seg. Josefine Ovidida Kvatningen (1880-1960) og Ludvik Gunerius Strømhylden (1888-1981) var de siste som bodde på gården. Samlingen ble testamentert til Overhalla menighetsråd av Ludvik, og senere ble den overdradd til Overhalla kommune som nå eier samlingen. I dag forvaltes samlingen av Overhalla Historielag, i tillegg har et kommunalt oppnevnt utvalg oppsyn med samlingen.

Du kan lese artikkelen her.