Om seksjonen

Hele Namdalen er nå samlet i Museet Midt IKS. Museet består av de fire bemannede avdelingene i Namsos (Namdalsmuseet, Kunstmuseet Nord-Trøndelag og Norsk Sagbruksmuseum) og Rørvik (Kystmuseet Rørvik) samt Distriktsseksjonen, som jobber med museums- og kulturminneanlegg ute i distriktet.

Kart 2020 Hele Namdalen

Fra 2020 er hele Namdalen samlet i Museet Midt. Distriktsseksjonen har ansvaret for 11 kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsos, Namsskogan, Nærøysund, Osen, Overhalla og Røyrvik.

Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og jobber tett med kommunenes kultursjefer. Arbeidsoppgavene er varierte og favner bredt. Blant annet har seksjonen jobbet med:

 

Gjenstandssamlingene

 • Vurdering og gjennomgang av samlingene
 • Avfotografering og registrering
 • Kurs i registrering av gjenstander, både manuelt og digitalt med Primus og Digitalt Museum
 • Aktivisering gjennom temporære utstillinger
 • Fornying av faste utstillinger
  • Salsnes Industrimuseum
  • Magasinutstilling låven Grong
  • Bjørhusdal gamle skole og kapell

Bygningsvern

 • Befaring  
 • Rådgiving og veiledning
 • Felles bygningsteknisk gjennomgang 
 • Kompetansehevende tiltak

Utviklingsplaner

 • Låve, Grong bygdemuseum 
 • Haugum Mølle, Overhalla
 • Vognskjulet, Fosnes Bygdemuseum 

Utstillinger

 • Vandreutstillingen «1814-2014» i samarbeid med hele Museet Midt
 • «Reindrift på Namdalskysten» i samarbeid med Kystmuseet
 • «Én tråd – mange teknikker»
 • «Én streng – mye musikk»
 • «Det sanselige 1700-tallet»
 • «Skorovatn – arbeiderboligene på myra»
 • «Skogsmøter» under utarbeidelse
 • Innlånt, 2019: Eks. «Så sang de den døde ut»

Formidlingsopplegg

 • Ull og håndarbeidsteknikker (mellomsskoletrinn)
 • Vikingliv (mellomskoletrinn)
 • Den lille arkeologen (småskoletrinn)
 • Jul i gamledager (førskolebarn)
 • «Skogsmøter» under utarbeidelse 

Kulturminner og kulturminneplaner

 • Bistand i kulturminneplanarbeidet
 • Deltakelse i arbeids- og referansegruppe
  • Kontrollregistrering av SEFRAK
  • Kursing i Kulturminnesøk
  • Befaring av ulike kulturminner
 • Veiledning og rådgivning private eiere av eldre bygninger
 • Utarbeidelser av skjøtselsplaner og tekst til skilter
  • Remmastraumen
  • Oternessundet
  • Eiternes
 • Utviklingsplan, skilting og utstillinger om kulturminner
  • Bjørhusdal gamle skole og kapell
  • Skorovatn

 

Annet

 • Prosjektbeskrivelser
  • Fingalshula
  • Salsnessteinen
  • Urstad båtbyggerverksted
 • Befaringer og uttalelser
 • Deltakelse på kulturminnedagene med foredrag, utstillinger og formidlingsopplegg 
 • Deltakelse på ulike kulturarrangementer med foredrag, utstillinger og formidlingsopplegg

 

Vårt arbeid i kommunene styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kultursjefen i kommunen, og som revideres årlig.