Aktuelt

Distriktsseksjonen ble opprettet i 2012 for å ivareta Museet Midt IKS sine oppgaver ovenfor kommunene i distriktet. Seksjonen omfatter 9 av regionens kommuner: Flatanger, Grong, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, Osen, Overhalla og Røyrvik. Distriktskonservatorene er museums- og kulturminnerådgivere, og arbeidsoppgavene er varierte og favner bredt.

Distriktskonservatorene arbeider tett med kommunenes kulturkontakter, og dette samarbeidet legger premissene for arbeidet som gjennomføres i kommunene. Kommunene har fortsatt eier- og forvaltningsansvar for sine museumsanlegg.