Røyrvik

Kart Namdalen med kommunevåpen Røyrvik

Røyrvik ble med som en minoritetseier i Museet Midt IKS i 2020. Vårt arbeid i Røyrvik styres av et strategipapir som utarbeides i samarbeid med kommunen. Disse første årene vil det være fokus på å få på plass planverk som vil være styrende for kommende år.

  • I 2020 satte vi opp utstillingen «Skorovatn – Arbeiderboligene på Myra» på Røyrvik Bibliotek.
  • I 2021 satte vi opp utstillingen «En tråd – mange teknikker» på Røyrvik Bibliotek. Utstillingen var et samarbeid med lokale aktører.
  • I 2022 satte vi opp utstillingen "En streng - mye musikk" på Røyrvik Bibliotek.
  • I 2022 gjennomførte vi flere befaringer av kulturminner for å bli bedre kjent med kommunen, blant annet Serinatangen og båtbyggerverkstedet etter Lars Bendiksen.
  • I forbindelse med kommunens 100-årsjubileum i 2023, utarbeidet vi et konsept for en kulturvandring i sentrum av Røyrvik.

Røyrvik Bygdatun

Røyrvik Bygdatun ligger ved Limingen og består av et tun med flere gårdsbygninger. Museet har også en sørsamisk avdeling med gamme og bur, samt en villa i Gjersvik.

Museet eies av Røyrvik kommune, og ble etablert i 1985.

 

Bygdas gruvehistorie er vist i Gjersvika, der museet har en tømmervilla fra 1913 i dragestil, opprinnelig bygd som direktørvilla for Grong Gruber.