Grong Bydgamuseum

Bergsmolåna

Grong Bygdamuseum er lokalisert på Bergsmo, og er et typisk bygdemuseum med tradisjonelle bygninger som hørte til gårdene før i tida. Museet består av fire kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, et stabbur, Ferjemannstu og båtbyggerverkstedet etter Alfred Urstad. På 90-tallet ble det oppført et bakerhus og en smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

 

 • Etter ønske fra museumsnemda har vi utviklet en skiltprofil for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Her samarbeider vi tett med ressurspersoner for å få på plass kilder og informasjon.
 • I 2023 var det 5 år siden siste bygg-tekniske gjennomgang. Fagleder bygningsvern i Museet Midt gjennomførte derfor en ny kartlegging sammen med oss. Gjennomgangen har fokus på ytre skallsikring.
 • I 2019 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.
 • I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

Bergsmolåna er et tradisjonelt trønderlån, med miljøutstillinger som viser hvordan en hovedgård i Grong kunne være innredet.

 • Det ble gjennomført omfattende restaureringsarbeider i Bergsmolåna i 2012/2013. Arbeidet var et samarbeid mellom Museet Midt ved Namdalsmuseet, Grong kommune, museumsstyret ved bygdamuseet og pensjonistforeningen. Distriktsseksjonen var med på sluttføringen av arbeidet.

I Ferjemannstu vises blant annet skolehistorie og skomakerhistorie. 

 • I 2023 viste vi vår vandreutstilling "En streng - mye musikk" i Ferjemannstu.
 • I 2022 gjennomførte Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, en befaring av Ferjemannstu og laget en befaringsrapport angående utfordringer med fundamentering og vinduer
 • Vi satte opp utstillingen «Så sang de den døde ut» i Ferjemannstu i 2019. Utstillingen tok for seg skikker og tradisjoner rundt død og begravelse, og ble lånt inn fra Egge Museum.
 • I 2019 ble det lagt nytt skifertak på huset. Arbeidet var et samarbeid mellom Distriktsseksjonen, håndverkere fra Museet Midt og museumslaget til Grong Bygdamuseum.

låven oppbevares blant annet landbruksrelaterte gjenstander.

 • I 2017/18 laget Distriktsseksjonen en magasinutstillingen "Hverdagsliv - Jorda, skogen, hesten og folket" på låven i nært samarbeid med museumslaget.

Båtbyggerverkstedet etter Alfred Urstad ble flyttet til museet i juni 2020.

 • Vi har bistått i prosessen med å skrive prosjektbeskrivelser og søke midler til prosjektet om båtbyggertradisjonen langs Namsen.
 • Vi har jobbet for å få på plass et konsept for formidling av båtbyggertradisjonen langs Namsen
 • Vi har hatt en gjennomgang av gjenstandssamlingen i båtbyggerverkstedet sammen med en ressursperson

I 2022 laget vi en guidemanual og guidekort til utstillingen, for å gi de lokale guidene mer trygghet i formidlingen.

I 2021 har vi laget utstillingen "Elvelangs med båt – Elvebåter og båtbyggeren Alfred". I tillegg har vi i samarbeid med Norsk Villakssenter utviklet en utstilling med tittel "Namsen, laksen og folket", som står i det nybygde båthuset.

 

Fra 2015 til 2019 har vi årlig tatt imot 4.klasse ved Grong og Harran skole på bygdemuseet, der de har fått lære med om ull og ulike håndarbeidsteknikker.

Registreringsarbeidet i Grong foregår hovedsakelig manuelt. En ivrig gruppe med frivillige møtes jevnlig for å gå igjennom alle gjenstandene og registrerer de på kort.

Kontaktpersoner/vertskap

Grong kommune

74 31 21 00

Galleri