Grong Bydgamuseum

Bergsmolåna

Grong Bygdamuseum er lokalisert på Bergsmo, og er et typisk bygdemuseum med tradisjonelle bygninger som hørte til gårdene før i tida. Museet består av fire kulturhistoriske bygg: Bergsmolåna, et stabbur, Ferjemannstu og båtbyggerverkstedet etter Alfred Urstad. På 90-tallet ble det oppført et bakerhus og en smie. I tillegg disponerer museet deler av andre etasje i låven på gården.

  • I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.
  • I 2019 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.

Bergsmolåna er et tradisjonelt trønderlån, med miljøutstillinger som viser hvordan en hovedgård i Grong kunne være innredet.

  • Det ble gjennomført omfattende restaureringsarbeider i Bergsmolåna i 2012/2013. Arbeidet var et samarbeid mellom Museet Midt ved Namdalsmuseet, Grong kommune, museumsstyret ved bygdamuseet og pensjonistforeningen. Distriktsseksjonen var med på sluttføringen av arbeidet.

I Ferjemannstu vises blant annet skolehistorie og skomakerhistorie. 

  • I 2019 ble det lagt nytt skifertak på huset. Arbeidet var et samarbeid mellom Distriktsseksjonen, håndverkere fra Museet Midt og museumslaget til Grong Bygdamuseum.
  • Vi satte opp utstillingen «Så sang de den døde ut» i Ferjemannstu i 2019. Utstillingen tok for seg skikker og tradisjoner rundt død og begravelse, og ble lånt inn fra Egge Museum.
  • I 2022 gjennomførte Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen, en befaring av Ferjemannstu og laget en befaringsrapport angående utfordringer med fundamentering og vinduer

låven oppbevares blant annet landbruksrelaterte gjenstander.

  • I 2017/18 laget Distriktsseksjonen en magasinutstillingen "Hverdagsliv - Jorda, skogen, hesten og folket" på låven i nært samarbeid med museumslaget.

Båtbyggerverkstedet etter Alfred Urstad ble flyttet til museet i juni 2020.

  • Vi har bistått i prosessen med å skrive prosjektbeskrivelser og søke midler til prosjektet om båtbyggertradisjonen langs Namsen.
  • Vi har jobbet for å få på plass et konsept for formidling av båtbyggertradisjonen langs Namsen
  • Vi har hatt en gjennomgang av gjenstandssamlingen i båtbyggerverkstedet sammen med en ressursperson

I 2021 har vi laget utstillingen "Elvelangs med båt – Elvebåter og båtbyggeren Alfred". I tillegg har vi i samarbeid med Norsk Villakssenter utviklet en utstilling med tittel "Namsen, laksen og folket", som står i det nybygde båthuset.

I 2022 laget vi en guidemanual og guidekort til utstillingen, for å gi de lokale guidene mer trygghet i formidlingen.

 

Fra 2015 til 2019 har vi årlig tatt imot 4.klasse ved Grong og Harran skole på bygdemuseet, der de har fått lære med om ull og ulike håndarbeidsteknikker.

Registreringsarbeidet i Grong foregår hovedsakelig manuelt. En ivrig gruppe med frivillige møtes jevnlig for å gå igjennom alle gjenstandene og registrerer de på kort.

Kontaktpersoner/vertskap

Grong kommune

74 31 21 00

Galleri