Siffernoteskrift

 

«Melodierne til Landstads Salmebog, ordnede og utsatte i Siffere for Salmodikon» av Ludv. M. Lindeman (1874)

 

Et siffernoteskrift er et notesystem utviklet for å notere musikktoner med siffer.

Grunnskalaen skrives med tallene 1 – 7, neste skala fortsetter med understreket tall, så dobbelt understrek, mens skalaen under noteres med overstreket tall og så dobbelt overstrek.

Hele tonetrinn markeres med et . mens halvtrinnene mellom tonene er markert med * (en halv tone opp) eller + (en halv tone ned).

Siden skalaen har tolv halve noter, og hver av disse tolv tonene kan være grunntone i en ny skala, finnes det tolv ulike durskalaer og tolv ulike mollskaler, i alt 24 tonearter.

Den første durtonearten skrives i siffernoteskrift 1=1 (C-dur; tilsvarende skrives c-moll 1=1 M). Tonearten som tar utgangspunkt i tonen 2 (D-dur eller d-moll) skives 2=1 (2=1 M), tonearten som tar utgangspunkt i tonen 3 (E-dur, e-moll) skrives 3=1 osv.

Noteverdiene kan dobles med et etterfølgende punkt eller med en bindebue mellom to like tall. Noteverdiene kan halveres med en ( ) rundt sifferet. Et opphold i musikken blir markert med pausesifferet 0.

 

Håndskreven sifferskriftbok fra 1882

 

Å bruke tall istedenfor vanlige noter har vært kjent lenge, men den enkle og lettlærte noteskriften ble tydelig aktualisert ved innføring av salmodikonet. På salmodikonet er durskalaen 1=1 (C-durskalaen) skrevet med tall rett på instrumentet. Dersom en vil spille andre tonearter, transponerer en ved hjelp av en tabell. Tabellen er en linjal med talrekker for dur eller moll som en plasserer langsmed gripebrettet. Vil en spille i tonearten 5=1 (G-dur), legger man tabellen slik at tallet 1 på tabellen blir plassert over tallet 5 på instrumentet.

Kantor Lars Roverud, som bidro til at salmodikonet nøt stor suksess her i landet på 1800-tallet, tilrettela noteskriften for instrumentet i 1827. Mange lærte å skrive ned egne melodier i systemer, og det ble gitt ut flere salmebøker med siffernoteskrift utover på 1800-tallet.

Metoden er enda i bruk i Asia, Taiwan, Kina og deromkring, og da stort sett i tradisjonell musikk.