Fagdag Ferdselsveier og Interreg-prosjekt

Museet Midt er med i Interreg-prosjekter “Verdier lang vegen“, som handler om å bruke kulturarven som ressurs for blant annet stedsutvikling. Vår del i prosjektet har fokus på Ferdselveier. I den forbindelse arrangerte vi en Fagdag for våre kulturledere i Namdalen om tilrettelegging og formidling av ferdselsveier. Passende nok holdt vi fagdagen på Namsen Salmon & Train Experience i Overhalla, et parkert tog på en jernbanebro.

På programmet for dagen sto blant annet

  • kunnskap om og formidling av samiske ferdselsveier i Namdalen
  • skilting av en tursti mellom Kongsmoen og Strompedal som følger deler av den tidligere taubanen fra Skorovatn
  • muligheter rundt formidling av Flyktningerennet i Lierne
  • informasjon om Interreg-prosjektet og Museet Midts planer for dette
  • planer for Distriktsseksjonens neste vandreutstilling som skal handle om nettopp ferdsel

Det ble en strålende dag i unike omgivelser.

Verdier langs vegen

Interreg-prosjektet Verdier langs vegen /Värden längs vägen søker å styrke grenseregionen mellom Sverige og Norge ved å skape økt kunnskap og forståelse for hvordan kulturarv og kulturmiljøer er viktige for en bærekraftig stedsutvikling. Det overordnede målet er å bidra til at regionens kulturarv i større grad tas i bruk som en ressurs for positiv og bærekraftig samfunnsutvikling. Kulturarv er en ressurs som gir positiv effekt i samfunnsutviklingen med hensyn til økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Prosjektets målgruppe er lokale og regionale beslutningstakere, – næringslivsaktører, og – kulturarvsaktører. Du kan lese mer her.

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt