En streng får selskap av en fiolin

Historielaget i Overhalla feirer 40 år i år, og i den forbindelse har vi satt opp vår vandreutstilling om salmodikon og citerinstrumenter på Haugum Mølle i Overhalla.

Da det ble bestemt at salmodikon-utstillingen skulle til Overhalla, ble vi kjent med Overhallas rike musikkhistorie. Det er bevart en god del notebøker med gamle slåtter fra Overhalla, og sammen med flere øvrige skriftlige kilder, forteller disse om en rik musikktradisjon. Det ble derfor tidlig klart at Salmodikon-utstillingen burde supplementeres med noe av den rike lokale musikkhistorien. Etter å ha fått litt oversikt over materialet valgte vi å rette fokuset på et utvalg av spillemenn i Overhalla på 1800-tallet. Dette var dyktige felespillere som både spilte og komponerte egne låter. I tillegg til tekst har vi også valgt å ta med to dikt med relevant tema: Spellmannhaugen av Isak Finstad og Koral i en øde gate av Louis Kvalstad. Tegningene av spillemenn i utstillingen er laget av Adolf Tidemand. De er gjengitt med tillatelse fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Vandreutstillingen er åpent for publikum til oktober, og skal deretter vandre videre. Etter den tid vil en arbeidsgruppe i historielaget utvide den lokalhistoriske delen om spillemenn i Overhalla, slik at utstillingen opptar hele det avsatte arealet. Overhalla har også en rik historie innen kor og orkester som er godt dokumentert med både bilder, noter og tekster. I tillegg finnes det mange spennende instrumenter bevart rundt omkring i lokalsamfunnet. Dermed ligger alt til rette for en spennende utstilling også etter at salmodikonutstillingen har vandret videre.