Bygningsvern

Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bygningsvern. Behovet for kompetanse og veiledning innen bygningsvern er stort i distriktet, og vi jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger.

Kompetanseheving

Håndverkerkompetanse innenfor bygningsvern i distriktet er en mangelvare. Det finnes en del dyktige håndverkere der ute, men disse har sjeldent den nødvendige bygningsvernkompetansen. De siste årene har Distriktsseksjonen i samarbeid med andre avdelinger i Museet Midt gjennomført en rekke taktekkingskurs for regionens håndverkere:

2021 - Kurs i taktekking med never og torv på Sørli Museum i Lierne

Du kan se film fra kurset lengre ned på siden

2019 - Kurs i taktekking med skifer på Grong Bygdamuseum

2017 - Kurs i taktekking med spon i samarbeid med Namdalsmuseet

 

Museet Midt har bred kompetanse innenfor bygningsvern, og har svært dyktige håndverkere i sin stab.      I 2020 ble det opprettet en egen Bygningsvernsseksjon i Museet Midt og ansatt en seksjonsleder, som skal koordinere museets interne håndverksressurser. Bygningsvernsseksjonen skal også ivareta og koordinere kompetansehevingen i Museet Midt og i distriktet i årene fremover. Distriktsseksjonens innspill til kursprogram er basert på behov kartlagt gjennom en byggteknisk gjennomgang av alle museumsanleggene i seksjonen.

Byggteknisk rapport 2018-2020

Distriktsseksjonen har ingen forvaltningsansvar for verken musene eller kulturminnene i regionen, men veileder kommunene i forvaltning og formidling av disse. Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bevaring og sikring av museumsbygg. Et ledd i dette arbeidet har vært å gjennomføre en byggteknisk, utvendig kartlegging av alle museumsbygg i regionen. I denne kartleggingen inngikk både en sammenfatning av status og behov ved hvert museumsbygg, samt en verdivurdering av bygget.

Målet med denne utvendige kartleggingen var å etablere et godt grunnlag for å kunne gi kommunene konkret veiledning i arbeidet med ytre sikring og bevaring av distriktets museumsbygninger, samt utarbeide grunnslagsmateriell for å kunne kartlegge hvordan arbeidet ivaretas over år. Arbeidet med kartleggingen av seksjonens museumsbygninger ble gjennomført i 2018. Fra 2020 ble fem nye kommuner med medeiere i Museet Midt IKS, og de nye museumsanleggene ble kartlagt våren 2020. En rapport ble laget som tar utgangspunkt i status for anleggene under kartleggingen.

Galleri