Bjørhusdal gamle skole og kapell

Bjørhusdal gamle skole og kapell

Bjørhusdal gamle skole og kapell ble bygd mellom 1885 og 1887. Ti år senere ble det ene skolerommet omgjort til kapell, og tårnet reist. I 1897 ble kapellet vigslet og kunne tas i bruk til kirkelige handlinger. Bygget eies i dag av Namsskogan kommune og er i dag et museum, men er fortsatt vigslet og benyttes til kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåp og bryllup.

​I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

I 2019 begynte vi arbeidet med å lage en ny basisutstilling i Bjørhusdal. Vi har intervjuet tidligere elever og samlet inn arkivmateriale fra Interkommunalt Arkiv i Trondheim. Basisutstillingen ble ferdigstilt høsten 2020.

I 2021 sto vi for utformingen av et utendørs skilt til Bjørhusdal. Vi arbeidet også med en fredningsprosess av bygget sammen med kommunen og fylket. Vi har ansvar for å laget utkastet til fredningsdokumentet, som ble ferdigstilt i 2022.

I 2022 gjennomførte vi en sikringsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.

Fagleder bygningsvern i Museet Midt, Per Ivar Sørensen,  gjennomførte en befaring av skolekapellet og laget en befaringsrapport angående utfordringer med vinduer og generelle råteskader.

Kontaktpersoner/vertskap

Namsskogan kommune

74 33 32 00

Galleri