Bjørhusdal gamle skole og kapell

Bjørhusdal gamle skole og kapell

Bjørhusdal gamle skole og kapell ble bygd mellom 1885 og 1887. Ti år senere ble det ene skolerommet omgjort til kapell, og tårnet reist. I 1897 ble kapellet vigslet og kunne tas i bruk til kirkelige handlinger. Bygget eies i dag av Namsskogan kommune og er i dag et museum, men er fortsatt vigslet og benyttes til kirkelige handlinger som gudstjeneste, dåp og bryllup.

​I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

I 2019 begynte vi arbeidet med å lage en ny basisutstilling i Bjørhusdal. Vi har intervjuet tidligere elever og samlet inn arkivmateriale fra Interkommunalt Arkiv i Trondheim. Basisutstillingen ble ferdigstilt høsten 2020.

I 2021 sto vi for utformingen av et utendørs skilt til Bjørhusdal.

I 2021 har vi arbeidet med en fredningsprosess av bygget sammen med kommunen og fylket. Vi har ansvar for å laget utkastet til fredningsdokumentet, som skal ferdigstilles i løpet av 2022.

Kontaktpersoner/vertskap

Namsskogan kommune

74 33 32 00

Galleri