Røyrvik Bygdatun

Røyrvik Bygdemuseum

Røyrvik Bygdatun ble etablert i 1985 og består av et tun med flere gårdsbygninger, deriblant hovedlåna «Nyvikstugu». Museet har også en sørsamisk avdeling med gamme og bur. Det er miljøutstillinger i mange av de historiske bygningene.

  • I 2023 utviklet vi en skiltprofil for utendørs skilting på museet. Profilen inneholder mal for overordnet velkomstskilt og skilt på hvert enkelt bygg. Kommunen ønsker at skiltene også skal ha tekst på sørsamisk.
  • I 2022 gjennomførte vi en sikringsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.
  • De samiske gjenstandene har blitt flyttet ut av bygdemuseet for å sikre de bedre.  I 2022 fotograferte og pakket vi ned gjenstandene, og de er nå lagret under bedre bevaringsforhold på kommunehuset.
  • I 2021 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.
  • Under en befaring av Nyviksstu i 2021 ble det det oppdaget settinger i
    grunnkonstruksjonen. Dette ble fulgt opp av vår seksjonsleder for bygningsvern, som dro på befaring og ga videre veiledning for mulige tiltak.
  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

 

Bygdas gruvehistorie er vist i Gjersvika, der museet har en tømmervilla fra 1913 i dragestil, opprinnelig bygd som direktørvilla for Grong Gruber.

  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

 

Kontaktpersoner/vertskap

Røyrvik kommune

74 33 63 00

Galleri