Røyrvik Bygdatun

Røyrvik Bygdemuseum

Røyrvik Bygdatun ble etablert i 1985 og består av et tun med flere gårdsbygninger, deriblant hovedlåna «Nyvikstugu». Museet har også en sørsamisk avdeling med gamme og bur. Det er miljøutstillinger i mange av de historiske bygningene, samt en temautstilling om sørsamer.

  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.
  • I 2021 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en sikringsplan.
  • Under en befaring av Nyviksstu i 2021 ble det det oppdaget settinger i
    grunnkonstruksjonen. Dette ble fulgt opp av vår seksjonsleder for bygningsvern, som dro på befaring og ga videre veiledning for mulige tiltak.
  • I 2022 gjennomførte vi en sikringsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomgangen resulterte i en statusrapport og forslag til tiltaksplan.
  • De samiske gjenstandene har blitt flyttet ut av bygdemuseet for å sikre de bedre.  I 2022 fotograferte og pakket vi ned gjenstandene, og de er nå lagret under bedre bevaringsforhold på kommunehuset.

 

Bygdas gruvehistorie er vist i Gjersvika, der museet har en tømmervilla fra 1913 i dragestil, opprinnelig bygd som direktørvilla for Grong Gruber.

  • I 2020 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan.

 

Kontaktpersoner/vertskap

Røyrvik kommune

74 33 63 00

Galleri