10 år med Distriktsseksjonen

Distriktsseksjonen i Museet Midt feiret sitt 10årsjubileum i 2023. Noen stor markering ble det ikke, men noen av prosjektene vi jobber med for tiden viser tydelig utviklingen i seksjonen siden oppstarten. Vi har gått fra å jobbe med 6 kommuner til å jobbe med 9 kommuner. Dette gir oss mange utfordringer og muligheter.

I 2013 startet to distriktskonservatorer i Museet Midt. De skulle ivareta distriktets bygdemuseer i en nyopprettet avdeling: avdeling Bygdesamlinger. Bildet viser to glade distriktskonservatorer på befaring i Overhalla. På grunn av dårlig føre måtte siste del av transporten gjennomføres i traktorskuffen.

Befaringer er fortsatt en viktig del av arbeidshverdagen vår. Vi er blitt ganske godt kjent i regionen, men det er fortsatt mange steder vi ikke har vært, og vi er snar med å dra ut.

 

Fra Bygdesamlinger til Distriktsseksjonen

I 2017 valgte vi å endre navn til Distriktsseksjonen. Dette var først og fremst et organisatorisk grep, der vi la grunnlaget for en videre utvikling. De første årene ble brukt til å etablere avdelingen, her ble veien til underveis. Fokus var naturlig nok på bygdemuseene og de frivillige knyttet til disse anleggene. Gjennom et nært samarbeid med kommunene kom det frem et økende behov for bistand innen kulturminnevernet. Dette var en fagkompetanse som vi i seksjonen satt med, og dermed var det naturlig å utvikle Distriktsseksjonen i den retningen. Vi har vært med i arbeidet med mange kulturmiljøplaner, og jobber stadig med formidling og tilrettelegging av ulike kulturminner.

En av seksjonens styrker er at vi kan bistå kommunene med akkurat det de har behov for, og vi er veldig fleksible. Vi er i tillegg opptatt av å sette realistiske mål, både i forhold til ressurser og tid. I møte med frivillige er det viktig å legge planer på deres premisser, og finne et mål som er godt nok. Dette gjør at prosjekter tar lengre tid, men vi mener at resultatet blir bedre forankret lokalt.

 

Collage med 2 bilder, det ene viser 30 personer som ser på en presentasjon, og et bilde der personene står ute

Faglig utvikling

I starten var det naturligvis mye fokus på å bli kjent med kommunene, skape nettverk og lage godt planer. Nå er vi kommet dit hen at vi kan fokusere mer på de frivillige, som er vår viktigste ressurs. Det er de frivillige som står for driften og aktiviteten ved alle bygdemuseene, og det er de som engasjerer seg i de lokale kulturminnene.

Vi jobber nå med å gi de frivillige mer faglig støtte, blant annet gjennom fagdager. Her får de frivillige samles og bygge nettverk, samtidig som de får et faglig løft innenfor et gitt emne. Tidligere har vi holdt fagdager om museum, registrering og utstillingsarbeid, og vi har planer om en fagdag om sårbare gjenstander. 

 

Bildet viser gjenstander og tekster fra utstillingen om fiske

Vi jobber generelt mye med utstillinger, både basisutstillinger og temporære. Dette er som oftest i nært samarbeid med de frivillige. I tillegg produserer vi jevnlig vandreutstillinger som skal være relevante for hele regionen. Vi bruker ofte gjenstander fra de lokale samlingene når utstillingene settes opp et sted, og vi ser at utstillingene er til inspirasjon for de frivillige. Flere steder har de frivillige satt opp egne utstillinger i etterkant av vår vandreutstilling.

 

Hele Namdalen er nå med i Museet Midt, og det gir oss muligheter til å tenke mer regionalt. Vi kan løfte blikket se på hvilke synergier vi kan få til, hvor vi kan dra veksler på hverandre. Disse første 10 årene har vært fylt av spennende prosjekter og fantastiske frivillige, og vi gleder oss til de neste 10!

Arkiv