Samlerapport sikring

En oppsummering av Distriktsseksjonen sikringsgjennomgang 2019-2022

 

Et av Distriktsseksjonen sine fokusområder er bevaring og sikring av
museumsbygg og -samlinger. Et ledd i dette arbeidet har vært å gjennomføre en
sikringsgjennomgang av alle museumsbygg i de ni kommunene. Arbeidet med kartleggingen ble
gjennomført i perioden 2019-2022. Denne rapporten er en sammenfatning av status for
bygdemuseene under kartleggingen, og tar ikke hensyn til tiltak som er gjennomført i etterkant av
kartleggingen.

Peron sitter på kne i døråpningen på et gammelt kvernhus

Sikringsgjennomgangen har fokus på kjerneområdene brann, tyveri og klima, hvor kartleggingen tar
for seg ulike sider ved disse kjerneområdene. Dette gir en enkel oversikt på status, samtidig som det
fremgår hva som mangler og hva som krever iverksetting av tiltak. På bakgrunn av dette har
seksjonen utarbeidet forslag med aktuelle tiltak for å forbedre status i arbeidet med forvaltning og
sikring av museumsbygg og -samlinger i den enkelte kommune. Kartleggingene har videre vært
grunnlag for denne rapporten, og gir samlet sett et helhetlig bilde av status i distriktet. Denne
rapporten vil legge grunnlaget for seksjonen sin videre satsningen på forvaltning og sikring av
museumsbygg og -samlinger.

 

Person står bøyd under en pult i et skolerom

Samlingsgjennomgangen av alle bygdemuseene i distriktet gir et godt overblikk over situasjonen, og
bekreftet inntrykket om at det er åpenbare behov for bedre sikring av museumsbygg og -samlinger.
Resultatet av kartleggingen er nedslående, særlig innenfor brannvern.

Du kan laste ned og lese rapporten her.

Arkiv

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt

Kulturvandring

Fiskeri i Flatanger