Blogging fra bygda

Kurs og konferanser gir inspirasjon. Man kommer tilbake til jobbhverdagen med hodet fullt av ideer som man vil sette ut i praksis med en gang. Som oftest går det ikke mange timene før man blir fanget opp av hverdagen igjen, med e-poster og telefoner og møter og lignende.

Men ikke denne gangen! Etter å ha hørt på de nydelige Distriktsmuseologene under årets museumskurs “Det Relevante Museum” bestemte jeg meg for å begynne med bloggen. Jeg har tenkt på det lenge, men nå blir altså planen satt ut i livet.

Befaring

På befaring i Sørli i øsende, pøsende regn

Som Distriktskonservator har jeg og min kollega en litt annen museumshverdag enn mange andre. Vi rådgir seks kommuner om alt fra bygdemuseene deres til arbeidet med kulturminneplaner. Vår avdeling har det klingende navnet “Ubemannede Museer”, som forteller at de bygdemuseene vi jobber med ikke har noen ansatte. Dermed ligger lista litt annerledes i forhold til de bemannede avdelingene. Denne bloggen er et forsøk på å formidle de forskjellene og utfordringene som vi har her på bygda i forhold til de større avdelingene.

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt