Vi spiller på mange instrumenter, men fortsatt bare en streng

Vi har tidligere skrevet både om instrumentet salmodikon, og om vårt forsøk på å spille på disse gamle instrumentene. Siden sist har prosjektet tatt noen sjumilssteg, og nå står vi med åtte nybygde instrumenter!

Museet Midt IKS er initiativtaker og primus motor i prosjektet, men det er mange andre aktører som også er med.

Det har vært arrangert kurs i bygging av salmodikon for noen år siden sør i Norge, men etter mye leting måtte vi konkludere med at ingen holdt slike kurs i dag.  Vi fikk tilsendt en bygningsinstruksjon fra Nordiska Psalmodikonförbundet, men vi følte ikke at vi hadde tid og kunnskap nok til å sette i gang med byggingen. Høsten 2017 kom løsningen i form at byggesett fra Amerika. Dette er enkle såkalte kits, der alt av materiale følger med. Dette hadde potensial, og etter nærmere undersøkelser bestemte vi oss for å gå for dette alternativet.

Vi var så heldige å få midler til kjøp av instrumentene fra Riangalleriet, som forvalter et eget utstillingsrom i Kunstmuseet med kunst av den Namdalske kunstneren Johs. Rian. Et av målene våre med prosjektet er å involvere alle generasjoner.  Vi inviterte derfor Namsos Seniorforum til å komme å bygge instrumentene på Norsk Sagbruksmuseum. Fordelen med å være på Sagbruksmuseet var tilgangen til verktøy og fagpersoner.

Seniorene var ivrige instrumentmakere

Det ble fire fantastiske dager der pensjonistene bygget hvert sitt instrument. Interessen var stor, og det viste seg at noen av de hadde gamle salmodikon hjemme på gården, som de ikke hadde visst hva var for noe!

De ferdige instrumentene før dekorering. Dekorasjonene i lydhullet er prefabrikkert.

Dekorering med ungdommer

Tradisjonelt sett var fåtallet av salmodikonene dekorert, men vi ønsket likevel at instrumentene skulle dekoreres. Etter en innføring i instrumentdekorering og Johs Rians fargebruk for elever ved Design- og håndverkslinjen ved Olav Duun videregående skole, laget de skisser og planla dekorering av hvert sitt salmodikon. Ungdommene lot seg inspirere av Rians fargepalett, og resultatet ble flotte instrumenter fulle av farger og spennende mønstre. Av hensyn til instrumentets resonans så ble kun salmodikonets sideflater dekorert med en type maling som var egnet for formålet.

Ungdommene maler egendesignet dekor på instrumentene

Prosjektets videre planer

Vi har sendt inn en søknad om økonomisk støtte til en komposisjon der man inspireres av Johs Rians kunstverk, som blant annet fremføres på salmodikon. Det er etablert dialog med komponist Stina Moltu, som umiddelbart lot seg inspirere. Elever ved Kulturskolen i Namsos få opplæring i å spille på instrumentene. De skal akkompagneres av et barnekor, et voksenkor og en cellist. Hvis vi får støtte så blir dette et stort verk med mange involverte parter.

Samtidig åpner vi i juni en liten temporær utstilling om salmodikon på Namsos Folkebibliotek. Utstillingen vil senere vandre mellom de øvrige kommuner i Namdalen som er med i Museet Midt IKS.

Dette har så langt vært et utrolig spennende prosjekt, og det er enda ikke over. Fra en liten idé som vi hadde for halvannet år siden, så har det vokst til å bli et stort og inkluderende prosjekt. Nå gleder vi oss til fortsettelsen, og håper at vi kan bidra til at Namdalingene blir på nytt kjent med dette instrumentet!

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt