Én streng -mye musikk

Siden 2016  har vi jobbet med et prosjekt om salmodikon, et enkelt enstrengs strykeinstrument. Nå er nærmer finalen seg, med en konsert 13.juni i Namsos Kulturhus der et spesialkomponert verk for salmodikon, cello og kor skal fremføres. Vi har også laget en vandreutstilling som ser nærmere på salmodikonet, siter og andre hjemmelagede instrumenter.

Instrumentet hadde en sentral rolle i opplæringen av salmesangen på 1800-tallet, men har siden gått i glemmeboken. Prosjektet vårt har blant annet hatt som mål å bringe salmodikonet frem i lyset igjen. Underveis i prosjektet har vi snakket med mange som aldri har hørt om instrumentet før, og en god del som kunne fortelle at de hadde et slikt et liggende hjemme.

Vi har også laget en egen krok for enkle hjemmelagede instrumenter, slik salmodikonet ofte var. Her kan barn få prøve å lage musikk med enkle midler.

Utstillingen står på Namsos Folkebibliotek frem til 20.juni.

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt