En tekstilsamling digitaliseres og sikres

 

På Haugum Mølle i Overhalla finnes det en gjenstandsamling som ble testamentert til kommunen av Ludvig Strømhylden. Denne såkalte Strømhyldensamlingen består av 600-700 gjenstander, deriblant en god del tekstiler. Det har tidligere blitt laget en utstilling med disse tekstilene som fokus, som du kan lese mer om her.

Arbeidet med å registrere og digitalisere Strømhylden- samlingen i databasen Primus er nå godt i gang. Dette arbeidet ivaretas lokalt av Elisabeth Hildrum og Geir Inge Grande, som begge sitter i Strømhylden-utvalget, et utvalg som skal ha tilsyn med samlingen. De har begge deltatt på kurs i samlingsforvaltning og Primus i regi av Distriktsseksjonen.

 

Digitalisering: fotografering og registrering

Ved overdragelse ble Strømhylden-samlingen merket, registrert og protokollført. Mye arbeid er dermed allerede gjort, og man kunne rette fokus på digitalisering og sikring. Digitaliseringsarbeidet innebærer oppmåling, digital registrering og avfotografering av hver enkelt gjenstand. Dette er et arbeid som er svært tidkrevende, og man kan gjerne bruke mer enn en time pr gjenstand.

Elisabeth og Geir Inge har lagt ned mange arbeidstimer av sin fritid i dette arbeidet, og er allerede nå kommet godt i gang med digitaliseringen av samlingen. De har fått avfotografert flere titalls gjenstander og har fått digitalisert en del av disse inne i Primus.

 

Gjenstandsamlingen gjøres digitalt tilgjengelig for publikum

Når gjenstandene er registrert i Primus med bilde og alle tilgjengelige opplysninger, kan de publiseres på Digitalt Museum. Dette er en åpen nettside som gjør museenes samlinger tilgjengelig for alle. Det innebærer at etter hvert som Elisabeth og Geir Inge er ferdig med å registrere en gjenstand i Primus, så vil vi gjøre de tilgjengelig i Digitalt Museum, slik at alle kan gå inn på nettsidene for å se på bilder og informasjon om gjenstander.

 

Sikring og bevaring

Det ble tidlig i prosessen observert at tekstilene ikke hadde optimale bevaringsforhold på Haugum Mølle. De lå ubeskyttet i skuffer som har stått delvis langs yttervegg, og de har dermed vært utsatt for svingende temperaturer. Overhalla kommune kjøpte derfor inn nødvendig utstyr for bedre bevaring av tekstilene. Så etter hvert som arbeidet med avfotografering og oppmåling går fremover, blir tekstilene pakket inn i syrefritt papir og lagret i esker beregnet for formålet. Eskene merkes fortløpende med gjenstandens nummer, slik at man enkelt kan finne igjen det aktuelle tekstilet når man senere ønsker å bruke det i for eksempel en utstilling. Etter hvert som eskene blir fylte vil de bli lagret i arkivet, der temperaturen og luftfuktigheten er mer egnet for oppbevaring av tekstilene.

 

En stor frivillig innsats

Ved mange av bygdemuseene i Namdalen gjøres det fantastisk arbeid, blant annet med samlingene. Det er stadig flere som deltar på kurs i samlingsforvaltning og Primus, og som legger ned en stor frivillig innsats i samlingsarbeidet rundt om ved bygdemuseene. Vi ser frem til å følge denne innsatsen fremover, og gleder oss over enhver gjenstand som registreres og digitaliseres i Primus.

 

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt