Så sang de den døde ut

 

Utstillingen «Så sang de den døde ut» handler om død og begravelse i tiden for rundt hundre år siden. Dette er tiden før institusjonene tar over ansvaret for den døende og stellet av de døde i sykehjem og bårehus. Tidligere var det vanlig at folk bodde tettere sammen, og de aller fleste døde i sine hjem. Store familier, lavere gjennomsnittsalder og høy barnedødelighet førte til at mange fikk døden og den døde kroppen nært innpå seg.

Denne utstillingen er innlånt fra våre naboer i sør, Egge Museum. De laget utstillingen i 2018, med foto fra Levanger Fotomuseum. Gjenstandene er fra Namdalsmuseet og Grong Bygdamuseum. Distriktsseksjonen er kuratorer for denne utstillingen.

Utstilling, så sang de den døde ut

På museet i Grong har de spesielt en gjenstand som er veldig interessant: en bevart gravstokk.

Med store avstander, dårlige ferdselsveier og mange annekskirker så var det ikke alltid mulig for prestene å være tilstede hver gang en avdød skulle begraves. Det var derfor ikke uvanlig at jordfestelsesritualet, som kun kan utføres av prester, ble gjennomført i etterkant av selve begravelsen. 

Ved slike begravelser satte man gjerne en lang stokk, plankebord eller lignende på kisten; en såkalt gravstokk. Jevnlig vred man på gravstokken slik at den ikke “grodde” fast. Neste gang når presten kom til stedet, tok han opp gravstokken og gjennomførte jordfestelsesritualet.

Utstilling, så sang de den døde ut

Utstillingen er satt opp i Ferjemannsstu på Grong Bygdamuseum, og er åpen på forespørsel. Utstillingen inneholder sterke bilder, og er produsert for et voksent publikum. 

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt