Flatanger Bygdemuseum

Flatanger Bygdemuseum

I 2020 fikk vi inn fem nye kommuner i Distriktsseksjonen. En av disse er Flatanger, en kystkommune med en rik og spennende historie.

Flatanger Bygdemuseum ble åpnet for publikum i 1981, og består av en sammenbygd skolestue og lærerbolig, samt et uthus med lager for båter og redskaper.

Flatanger Bygdemuseum

Gjenstandssamlingen pr i dag består av cirka 3000 registrerte gjenstander og omfatter alt fra jord- og skogbruksredskaper via båt- og bruksgjenstander for fiske, til husgeråd, klær og husflidsredskaper. Museet disponerer også en stor fotosamling som er tilgjengelig for publikum. 

Gymsal, Flatanger Bygdemuseum

Hilstad skole

Hilstad skole er en av de eldste skolene i Flatanger. I 1868 ble det bevilget penger fra amtskolekassen for å innrede et «tidsmessig» skolelokale og dermed fikk Flatanger et fast skolehus. Skolebygningen sto da omtrent der uthuset står i dag. I 1890 ble Hilstad skole i sin nåværende form reist og i bruk fram til siste skoleklasse gikk ut herfra i 1966.

Lærerboligen ble satt opp av lærer Musum før skolestua ble bygd i 1890, og ble senere solgt til kommunen.

 

Arkiv

Gjenbruk av en utstilling

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Elvelangs med båt