Elvelangs med båt

Alfred Urstad var en av de siste aktive båtbyggerne i regionen. Han bygde elvebåter, såkalte Urstadbåter, i over 50 år. Båtbyggerverkstedet hans ble flyttet til Grong Bygdamuseum, og i dag kan du se en utstilling om båtbyggeren Alfred, samt lærer mer om prosessen med å bygge en elvebåt. 

Båtbygging er et tradisjonshåndverk, som er basert på håndbåren kunnskap om treets egenskaper og kvaliteter, om tilvirkningen av det, og om prosessen som gir den ferdige båten. Gjennom generasjoner med erfaringer og overføring av kunnskap, har båtbyggerne langs Namsen tilpasset båtene etter ønsket bruk og elvas egenskaper. Dette er klinkbygde båter, og i 2021 ble den nordiske tradisjonen med klinkbygde båter innskrevet på UNESCOs liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Namsen, laksen og folket

Laksefiske har trolig foregått så lenge det har vært mennesker i Namdalen. I et nybygd båthus ved siden av Båtbyggerverkstedet kan du lære med om laksefiske, laksen og Namsblanken. Huset er bygd av elever ved Grong videregående skole, og inneholder en Urstadbåt.

Utstillingen er laget i samarbeid med Nasjonalt villakssenter, og kan ses på Grong Bygdamuseum. Ta kontakt for omvisning.

Arkiv

Samlerapport sikring

10 år med Distriktsseksjonen

Krok uten agn gjør ingen gagn

Kulturvandring

Fiskeri i Flatanger