Registreringsarbeid i distriktet – en skikkelig dugnadsinnsats

Vi har tidligere skrevet om registreringsarbeidet som foregår i Overhalla. Som nevnt i det innlegget, så er dette et arbeid som krever mye innsats og som er veldig tidkrevende.

I Lierne er vi nå så heldig at vi har to registreringsgrupper på plass, en i Nordli og en i Sørli. I begge gruppene har vi personer som har tidligere erfaring med registrering i Win-Regimus.

Begge museene hadde registrert store deler av samlingene sine inn i Win-Regimus, og det første vi startet med da Lierne ble med i Museet Midt IKS var å få disse registreringene konvertert over til Primus. Dette tok litt lengre tid enn forventet, da vi ikke fant den opprinnelige datamaskinen, manglet en del data og bilder, og det var en del informasjon som ikke ble med over til Primus eller ble forringet i konverteringsprosessen. Men omsider kunne registreringsgruppene begynne å jobbe med Primus.

Registreringsgruppene begynte med å gjennomgå alle registreringene som var konvertert, sjekke opplysningene og tilføye en del informasjon der det gjaldt. Vi var inne og ga de litt opplæring og oppfølging, men gruppene har for det meste vært selvgående. Etter dette er neste skritt å begynne å registrere de gjenstandene som ikke er registrert, og spesielt for Nordli sin del er dette snakk om en forholdsvis stor mengde gjenstander. Samlingen i Nordli består av 2800 gjenstander, og av disse er rundt 1700 registrert digitalt. For Sørli sin del er samlingen på 1500 gjenstander, og her er rundt 1100 registrert digitalt.

Det var også tatt en god del bilder av gjenstandene tidligere, og disse ble ikke med i konverteringen til Primus. De bildene som var brukbare ble lastet opp i Primus, og gjenstanden ble publisert på Digitalt Museum. Etterhvert skal alle gjenstandene få nye bilder, men det er en relativt omfattende jobb.

Registreringsgruppen i Nordli jobber her med å gjennomgå tidligere registreringer under oppsyn av lokal ressursperson og primus motor Torill Totland og distriktskonservator Therese Danielsen.

 

Lierne kommune har tilrettelagt for registreringsgruppene med et eget rom til hver av de, datamaskiner, internettilgang og oppvarming. Dermed har de en fast plass de kan møtes, der de kan sette fra seg gjenstander og bøker, og en skikkelig arbeidsplass. Dette er helt vesentlig, fordi gruppene da slipper å sitte på kalde, upraktiske plasser og være avhengig av privat utstyr for å gjøre jobben.

Disse to registreringsgruppene har allerede gjort en fantastisk jobb, og enda er det mye som gjenstår. Vi ser at det er en del elementer som må være på plass for å få til slike grupper med frivillige til å registrere i Primus:

  • God tilrettelegging fra eier sin side. I dette tilfelle er det Lierne kommune som har ordnet med oppvarmet rom, datamaskiner, internettilgang og kamera.
  • God opplæring og oppfølging. Her er det vanskelig å gi noen generelle føringer da alle er forskjellige og trenger ulik grad av både opplæring og oppfølging.
  • Lokal ressurspersoner. De trenger ikke å ha tidligere erfaring med registreringsarbeid, selv om det er en stor fordel om de har det. Men vel så viktig er det at disse personene tar ansvar og styringen lokalt, ved for eksempel å sørge for å organisere arbeidet, kalle inn til registreringssamlinger og holder kontakten opp mot kommunen og museet.
  • Museumsfaglig kontroll og kvalitetssikring av registreringene. Det er en del etterarbeid fra museet side med å gå igjennom og kvalitetssikre registreringene som de frivillige gjør.

 

Vi er utrolig heldig som har slike ressurspersoner i Lierne, og jobber sammen med kommunen for å sørge for at de blir godt tatt vare på.