Nordli Bygdemuseum

nordli bygdemuseum

Bygdemuseet i Nordli er en del av Lierne Museer og  består av to deler. En del er i det gamle samfunnshuset Allheim, hvor det er innrettet forskjellige miljøutstillinger. Den andre delen er et lite bygdetun med hus fra 1700- og 1800-tallet: Gamstu, Knutgårdsstu, Ness-buret, Kvemolåven, Blomseth-dassen og et Bekkehus.

  • I 2014 gjennomførte vi en teknisk befaring sammen med en konservator og en håndverker fra Namdalsmuseet.
  • I 2018 gjennomførte vi en bygg-teknisk befaring sammen med en håndverker fra Museet Midt. Befaringen resulterte i en vedlikeholdsplan. Samtidig ble det også gjennomført en bygningsevaluering av alle byggene.
  • I 2019 gjennomførte vi en samlingsgjennomgang som så spesielt på klima, miljø, brann og tyverisikring. Denne gjennomganen resulterte i en sikringsplan.

Vi satte opp utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» i foajeen på kommunehuset i Nordli i 2019. I utstillingen ble det brukt gjenstander fra samlingen i Nordli.

I Nordli er det en aktiv gruppe frivillige som jobber med registrering av gjenstander. Lierne museer har tidligere registrert gjenstandene sine i WinRegimus og dette er nå konvertert til Primus, databasen som de fleste museer i Norge bruker for å registrere gjenstandene sine.

Registreringsgruppen begynte med å gjennomgå alle registreringene som var konvertert, sjekke opplysningene og tilføye en del informasjon der det gjaldt. Distriktseksjonen har vært inne og gitt litt opplæring og oppfølging, men gruppen har for det meste vært selvgående. Etter dette er neste skritt å begynne å registrere de gjenstandene som ikke er registrert, og spesielt for Nordli sin del er dette snakk om en forholdsvis stor mengde gjenstander. Samlingen i Nordli består av 2800 gjenstander, og av disse er rundt 1700 registrert digitalt i Primus. I tillegg er ca 1000 gjenstander tilgjenglig på Digitalt Museum, som er publikumsversjonen av Primus. Her kan hvem som helst gå inn å se på gjenstandene som er registrert.

Kontaktperson/vertskap

Kulturleder Lierne kommune: Inger Karine Støvik Aagård

[email protected]

95 02 93 32

Galleri