Sørli Museum

Lierne Sørli Museum

Sørli Museum er en del av Lierne Museer og består i dag av totalt 20 bygninger, hvorav 16 er kulturhistoriske.

Museet har et mangfoldet av bygninger som reflekterer en bredde av regionens kulturhistoriske bygningstradisjon. Noen av disse bygningene er unike for dette spesifikke geografiske området, og representerer en byggeskikk som man ikke har tradisjoner for ellers i Namdalen. Alle de kulturhistoriske bygningene inngår i formidlingen ved Sørli Museum. I de fleste tilfeller rommer de miljøutstillinger knyttet til husets opprinnelige bruk og funksjon.

I Sørli er det en aktiv gruppe frivillige som jobber med registrering av gjenstander. Lierne museer har tidligere registrert gjenstandene sine i WinRegimus og dette er nå konvertert til Primus, databasen som de fleste museer i Norge bruker for å registrere gjenstandene sine.

Registreringsgruppen begynte med å gjennomgå alle registreringene som var konvertert, sjekke opplysningene og tilføye en del informasjon der det gjaldt. Distriktseksjonen har vært inne og gitt litt opplæring og oppfølging, men gruppen har for det meste vært selvgående. Samlingen i Sørli består av 1500 gjenstander, og her er rundt 1100 registrert digitalt i Primus. I tillegg er ca 300 gjenstander tilgjenglig på Digitalt Museum, som er publikumsversjonen av Primus. Her kan hvem som helst gå inn å se på gjenstandene som er registrert.

Kontaktperson/vertskap

Kulturleder Lierne kommune: Inger Karine Støvik Aagård

[email protected]

95 02 93 32

Galleri