Osen Bygdatun

Osen bygdatun

I 2020 fikk vi inn fem nye kommuner i Distriktsseksjonen, og en av disse er Osen.

Osen Bygdatun ble etablert i 1972, og består av et gårdstun, ei naustrekke og en gammel skolebygning. Det har også blitt reist et naust som huser museets driftsfunksjoner. 

Bygningene inneholder gjenstander og utstyr fra gården, samt en del gjenstander innsamlet av Osen
Heimbygdslag.

Osen Bygdatun er det eneste museumsanlegget i distriktet med bemanning. De har et aktivt styre som sammen med daglig leder og et aktivitetsstyre sørger for liv og røre på museet. Hele sommeren igjennom holdes det Tundager, og skolene er ofte på besøk. Det nybygde amfiet “Vingsand Arena Sjøkanten” brukes til teateroppsetninger som for eksempel “Storværsdagen”.